Niels Fiebæk-Jensen (tv.) er sammen med Emil Stigsgaard Fuglsang medstifter af den grønne pensionsvirksomhed Matter. Foto: PR.

Pensionsmidler sættes i spil for bæredygtigheden

Af Marie Bredkjær Thomsen

Alene i Danmark forvalter pensionsselskaber 4.000 milliarder kroner. Investeres de rigtigt, kan formuerne være en af nøglerne til at nå Parisaftalens klimamål. Det mener den 26-årige iværksætter Niels Fibæk-Jensen, som er medstifter af den bæredygtige pensionsudfordrer Matter.

NGO’er såvel som medier har gennem de seneste år problematiseret de danske pensionsselskabers milliardinvesteringer i blandt andet kul og olie. Indtil oktober sidste år var der dog ingen steder at gå hen, hvis man som forbruger i Danmark ville sikre sig, at ens pensionsmidler blev investeret bæredygtigt. Det har Niels Fibæk-Jensen og hans medstifter Emil Stigsgaard Fuglsang nu lavet om på. I efteråret 2018 gik virksomheden Matter i samarbejde med Skandia i luften med nye pensionsordninger med fokus på bæredygtige investeringer.

“Vi har mere end 4.000 milliarder kroner i pensionsopsparinger i Danmark. Det ville kunne gøre en enorm forskel, hvis de blev investeret bæredygtigt, men der har ikke rigtig været noget alternativt sted at gå hen med sine pensionsmidler,” fortæller 26-årige Niels Fibæk-Jensen, som er medstifter og direktør i Matter.


“Hvis vi skal leve op til Parisaftalen, er vi nødt til at rejse store mængder kapital til at investere i bæredygtig energi og bæredygtige alternativer. Og så skal vi samtidig skrue kraftigt ned for vores forbrug af fossile brændstoffer”

Niels Fiebæk-jensen, iværsætter, Matter

Fra FN til iværksætter


Niels Fibæk-Jensen har en kandidatgrad i International Business & Politics fra CBS og har arbejdet for FN i både Danmark og New York. Under arbejdet ved FN blev det klart for ham, at der skulle store kræfter i spil, hvis Parisaftalens mål skulle indfries, og at danskernes pensionsformue rummede et stort uudnyttet potentiale.

“Vi har nogle ret ambitiøse politiske mål frem mod 2030. Hvis vi skal leve op til Parisaftalen, er vi nødt til at rejse store mængder kapital til at investere i bæredygtig energi og bæredygtige alternativer. Og så skal vi samtidig skrue kraftigt ned for vores forbrug af fossile brændstoffer. Pensionsmidlerne er et godt sted at starte,” siger han og påpeger, at den voksende opmærksomhed på pensionsmidlernes magt fik ham på sporet af idéen til Matter.

“Vi kunne se, at der var en masse opmærksomhed på pensionsinvesteringer. Der var en masse NGOer, som naturligvis var utilfredse med, at der blev investeret pensionskroner i kul, våben, olie, gas og lignende, så der virkede til at være et marked for bæredygtig pension. Så vi gik i gang.”

Ønsker man at starte et pensionsselskab eller en anden finansiel institution i Danmark, er det påkrævet, at man får en tilladelse fra Finanstilsynet i form af en banklicens. En sådan banklicens kan koste i omegnen af 50 millioner kroner, og det kan tage 2-3 år at få den. Derfor valgte Niels Fibæk-Jensen og Emil Stigsgaard Fuglsang, som er tidligere management konsulent hos Red Associates og Qvartz, at indgå et samarbejde med det etablerede pensionsselskab Skandia.


Partnerskabet med Skandia

”Vi har valgt at gå partnerskabsvejen, som rigtig mange finansielle start-ups af vores slags gør, fordi det er svært at rejse penge til et banklicens. Vi samarbejder med Skandia og sammen med dem har vi sat pensionerne og de bæredygtige investeringsfonde op. Matter står for screeningen og bæredygtighedsanalysen, mens Skandia er ansvarlig for forvaltningen og for at foretage investeringerne. Skandia står også for administration og kunderådgivning omkring de specifikke pensioner, og så står vi for marketing,” fortæller Niels Fibæk-Jensen.

Skriver man sig op hos Matter, bliver man altså juridisk set kunde hos Skandia. På den måde er kundernes penge sikret, selvom Matter stadig er et ungt selskab. De første kunder blev skrevet op hos Matter i efteråret 2018 og investeringsfondene gik i luften i december.

Niels Fibæk-Jensen påpeger, at Matter ligesom de øvrige pensionsselskaber på markedet naturligvis arbejder for at sikre sine kunders økonomiske forhold, når de forlader arbejdsmarkedet. Matter adskiller sig dog ved at have bæredygtigheden i højsæde, når de investerer kundernes pensionsmidler.

“Først og fremmest er det vigtigt for os, at det er bæredygtige investeringer. Vi vil gerne være et bæredygtigt alternativ til almindelige pensioner i Danmark til privatkunder og firmaer, som gerne vil have en bæredygtig pensionsopsparing,” siger Niels Fibæk-Jensen.

Det kræver mange arbejdstimer, at udvælge de bæredygtige selskaber manuelt. For at sænke investeringsomkostningerne, har Matter derfor gennem de sidste 1,5 år bygget et digitalt screeningsværktøj, som automatisk spotter olieselskaber, våbenselskaber og lignende i en portefølje.


Danskerne bakker op om bæredygtige investeringer

En ny rapport fra Deloitte viser, at efterspørgslen på etiske investeringer er stigende. Næsten halvdelen af danskerne mener, at det er afgørende, at deres opsparing investeres til gavn for samfund og miljø. Hele 37 % er endda villige til at opnå et lavere afkast, hvis deres investeringer har positiv effekt på klimaet.

Når det kommer til vurderingen af, hvad der falder i kategorien ‘bæredygtig’ er der dog plads til fortolkning. Selv mener Niels Fibæk-Jensen, at de hos Matter har fundet en balance, der gør det muligt at være ambitiøs på vegne af både klimaet og kundernes opsparinger.

“Der er naturligvis nogle brancher, man ser som decideret harmfulde, som vi undgår. Det kunne fx være investeringer i fossile brændstoffer og tobak. Og så er der nogle investeringer, som specifikt fremmer bæredygtigheden, som vi har udvalgt pga. klimaet. 60-75% af Matters investeringer er i dag udvalgt på baggrund af det kriterium. Det fylder ikke hele porteføljen, fordi vi skal leve op til nogle finansielle faktorer, men man kan stadig gøre meget mere end en normal bank,” fortæller han.


“Pension er et relativt tørt emne, så man kan gøre mere for at gøre det interessant ved at vise effekten af at spare bæredygtigt op”

Niels Fibæk-Jensen, Iværksætter, Matter

Niels Fibæk-Jensen fortæller ligeledes, at de gør meget ud af, at deres kunder kan følge med i deres opsparinger, og i hvordan deres penge påvirker miljøet.


Transparens

“Vi har fuldstændig transparens. Folk kan logge ind og se, præcis hvad de investerer i, og så kan man se, hvor meget CO2 man undgår at bruge gennem sin portefølje, fordi man investerer bæredygtigt, og hvor meget grøn energi investeringspengene er med til at producere. Det er der ikke andre pensionsselskaber i landet, der gør,” siger han og fortsætter:

“Pension er et relativt tørt emne, så man kan gøre mere for at gøre det interessant ved at vise effekten af at spare bæredygtigt op.”

Rapporten fra Deloitte viser, at det stigende fokus på klimaet i høj grad har sat spor i pensionsbranchen. Samtlige af de adspurgte CEOs svarer, at de har øget andelen af bæredygtige investeringer i deres portefølje de seneste fem år, og at de planlægger at øge andelen yderligere. Hele 86 % tror ligeledes på, at der er en sammenhæng mellem bæredygtige investeringer og større økonomisk fortjeneste på langt sigt.


Intet kompromis med afkastet

Niels Fibæk-Jensen deler den overbevisning. Ifølge ham kan Matters kunder foruden en aktie i den bæredygtige udvikling forvente at få et godt afkast af deres opsparinger.

“Jeg køber ikke præmissen om, at man skal gå på kompromis med sit afkast. Det er klart, at det tidligere har været dyrere at investere bæredygtigt, fordi det kræver ekstra arbejdstid at analysere markedet på bæredygtigheds-parametre. Det er den proces, vi har forsøgt at automatisere ved at gøre screeningen automatisk, så man undgår det skrivebordsarbejde, der tidligere har været,” fortæller han og slutter:

“Investeringsfonden har fulgt rigtig godt med markedet, de første tre måneder.”

Niels Fibæk-Jensen har desuden, som stifter af Matter Pension, taget plads på Forbes’ liste over de ti europæere under 30 år i finansverdenen, der har gjort størst indtryk i 2018.

Læs mere:

https://www.matterpension.dk/

https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring___Pension/article11128805.ece

https://www.forbes.com/profile/niels-fibaek-jensen/#281dd6965dde