Foto: WWF

WWF: EU har opbrugt sine naturressourcer for i år

En gennemsnitlig europæer har så stort et overforbrug, at jordens naturressourcer allerede er brugt op i dag for hele 2019, hvis alle levede som en EU-borger gør det. I Danmark står det endnu værre til.

Opgørelsen, der er lavet af WWF og Global Footprint Network, tegner det samme billede som en nylig rapport fra FN: Naturen forsvinder i et alarmerende tempo, fordi vi overforbruger naturressourcer og det vil have enorme konsekvenser for os mennesker, hvis ikke vi gør noget nu og her.

Udpint jord har reduceret produktiviteten af den globale jordoverflade med 23 pct. Nedgangen i bier og andre bestøvere risikerer at koste verdens landbrug op mod 577 mia. USD. Plastforureningen er nu steget ti gange siden 1980, mens der årligt dumpes 300 – 400 millioner tons tungmetaller, opløsningsmidler, giftigt slam og andet affald fra industrielle anlæg i verdenshavene, ifølge FN’s nye rapport fra IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).

Og der er tale om en alvorlig sag. Det mener Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

”Vi taler altså ikke bare om en natur-kredit, der kan forhandles i banken. Der er ikke uendelige mængder skov, fisk eller rent drikkevand i verden. Naturen giver os en masse livsnødvendige ressourcer, men opgørelsen af vores overforbrug i EU og rapporten fra FN viser med al tydelighed, at naturen og biodiversiteten er under enormt pres. Vi skal handle nu, hvis vi skal afbøde naturkrisen,” siger Bo Øksnebjerg.


“Naturen giver os en masse livsnødvendige ressourcer, men opgørelsen af vores overforbrug i EU og rapporten fra FN viser med al tydelighed, at naturen og biodiversiteten er under enormt pres”

Bo Øksnebjerg, generalsekretær, WWF

Hvis hele verdens befolkning havde samme livsstil som EU’s indbyggere vil vi have brugt 2,8 jordkloder ved årets udgang. Ifølge opgørelsen er det væsentligt over det globale gennemsnit, der ligger på 1,7 jordkloder.


Også herhjemme bør vi i den grad se indad. For mens vi i mange år har brystet os af den grønne førertrøje, så er virkeligheden en anden, mener WWF. Opgørelsen fra WWF viser, at hvis alle levede, som vi gør i Danmark, så havde alle jordens ressourcer været opbrugt allerede den 29. marts i år.


Danmark bruger endnu flere ressourcer end EU

”En ny rapport fra FN, der er lavet af omkring 1000 forskere, viser at vi er meget mere afhængige af naturen og en mangfoldighed af arter i vores dagligdag, end vi før troede. Derfor er naturkrisen så alvorlig – og det har en meget direkte konsekvens for vores dagligdag, hvis de her naturværdier forsvinder. EU og Danmark er nødt til at gå foran for at redde vores fremtid. De danske politikere skal præsentere deres løsninger for naturkrisen nu – og det kunne de passende gøre nu her under valget,” slutter Bo Øksnebjerg.

Konsekvenserne af det enorme overforbrug af vores naturressourcer er blandt andet tab af biodiversitet, sammenbrud af fiskebestande, mangel på drikkevand, luftforurening og klimaændringer. Og det fører til hyppigere tørke, oversvømmelser og brande, hvilket uafværgeligt fører konflikter og større globale uligheder med sig.

Kilde: Ritzau, WWF, IPBES