Foto: Manlake Gabriel

DN: Kommuner udgør nøglerolle i at stoppe tab af biodiversitet

Mikael Kristensen
Følg mig

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, er der sjældent en plan for de tusindvis af arter af dyr og planter, der findes ude i de danske kommuner. Kun 33 kommuner har en naturpolitik. Det vil foreningen nu ændre på.

“Vi skal vende tabet af arter og vi skal starte herhjemme. Kommunerne har et stort ansvar for naturen og det ansvar vil vi gerne hjælpe dem med at løfte. Derfor tilbyder vi nu kommunerne en værktøjskasse med opskrifter på, hvordan de får en rig og robust natur i kommunen”, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening til dn.dk.

I den seneste IPBES-rapport fastslås det at op i mod en million arter vil forsvinde globalt. I Danmark har kun 33 kommuner ud af de 98 danske kommuner en konkret naturpolitik.

Spørgsmålet er så om de danske kommuner, der blot udgør en lille del af de globale naturområder, kan understøtte biodiversiteten set i et internationalt perspektiv.

Stort ansvar for naturen

Ifølge Ann Berit Frostholm fik kommunerne med kommunalreformen i 2007 et stort ansvar for naturen, men kommunerne har ifølge Frostholm ikke pligt til at udarbejde en politik for området. Danmarks Naturfredningsforening lancerer derfor en række værktøjer til kommunerne.

Der lanceres blandt andet ti spørgsmål om kommunens naturforvaltning, som kan skabe debat ude i byrådene. Yderligere lanceres en oversigt over kommunernes opgaver på naturområdet, ifølge lovgivningen.

Ifølge Ann Berit Frostholm har hverken Miljø- og Fødevareministeriet eller KL en samlet oversigt over, hvad det er for opgaver kommunerne juridisk er forpligtet til at varetage.

”Selv om Danmark er et lille – og set i et geologisk perspektiv – ungt land, lever her relativt set mange arter og en stor variation i naturtyper. I et internationalt perspektiv er Danmarks lavvandede kystområder afgørende vigtige for de globale bestande af en række vandfugle, fx skeand, lille skallesluger og edderfugl. På land bidrager de vidtstrakte klitområder, højmoser og overdrev væsentligt til den fælles europæiske naturarv”, siger Ann Berit Frostholm, der er naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Kommunerne får også et inspirationskatalog til at udarbejde en stærk naturpolitik baseret på internationale guidelines og med best practice eksempler fra Danmark.

De danske kommuner kan også se frem til et nyt katalog over virkemidler, der fremmer biodiversitet udarbejdet af forskere fra både Aarhus Universitet og Københavns Universitet, fortæller Ann Berit Frostholm til KLIMANYT.

Fakta

Naturkommuner er et nyt initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening der har til formål at sætte spot på kommunernes naturansvar og bidrage til, at alle kommuner kan få en stærk naturpolitik, der sætter retning for kommunens naturindsats frem mod 2030.

En undersøgelse foretaget af Kantar-Gallup i 2018 viser, at 75 procent af danskerne er bekymrede over, at mange truede dyr og planter er i tilbagegang. 59 procent vil gerne have mere natur (grønne områder) i deres lokalområde, og 69 procent mener, at der bør gøres mere for at bevare og beskytte truede dyrearter i Danmark.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening