Foto: Spencer Pugh

FN’s klimapanel i ny rapport: Landsektoren udgør både problem og løsning i klimaforandringer

En ny rapport fra FN’s klimapanel (IPCC) er i dag offentliggjort på et pressemøde i Genève, Schweiz. Rapporten beskriver klimaforandringer inden for landbrug, skovbrug og anden arealanvendelse og byder samtidig på løsninger inden for landsektoren til at forebygge klimaforandringer.

I dag fremlagde FN’s klimapanel en særrapport om klimaforandringer og landsektoren. Her har panelet samlet og skabt et opdateret overblik over den viden og forskning om klimaforandringer, der er på netop landsektor-området.

”Rapporten beskriver, hvordan landsektoren både optager og udleder drivhusgasser, og hvordan sektoren har brug for tilpasning til fremtidens klima. Landbrug, skovbrug og anden arealanvendelse udgør globalt set ca. 23 pct. af de menneskeskabte udledninger, men landsektoren er også en del af løsningen, fordi planter og træer optager CO2, når de gror. Ligesom det har stor betydning, hvordan man dyrker jorden, så man ikke udpiner den – eller endnu værre omdanner den til ørken. Også verdens skove er helt centrale, dels at vi passer på de skove, vi har, og at vi genrejser og ny-planter skov, ” siger ph.d. Tina Christensen, klimavidenskabelig rådgiver hos DMI, som er dansk kontaktpunkt for FN’s klimapanel (IPCC) og har repræsenteret Danmark under den endelige godkendelse af rapporten.

I særrapporten understreger FN’s klimapanel, at klimaforandringer påvirker landsektoren negativt i form af ørkenspredning, mere usikker fødevareforsyning og flere ekstreme vejrfænomener. Fødevareproduktion udgør en væsentlig del af udledningen fra landsektoren, og udledningen fra fødevarer kan mindskes i flere led fra produktion til forbruger.

”I rapporten konkluderes det, at omgående reduktioner af menneskelige drivhusgasudledninger vil mindske de negative konsekvenser af klimaforandringerne i økosystemer og i fødevaresektoren. Hvis man derimod venter med at handle, vil det medføre stadigt større negative konsekvenser i landsektoren, og det vil forringe udsigten til bæredygtig udvikling,” siger Tina Christensen fra DMI.

Find IPCC-rapportens hovedbudskaber her:

https://www.dmi.dk/nyheder/2019/ny-rapport-fra-fns-klimapanel-landsektor-udgor-bade-problem-og/

https://www.dmi.dk/klima/temaforside-fns-klimapanel/

Om IPCC

FN’s klimapanel blev oprettet i 1988 og har som opgave at udgive rapporter om den forskningsbaserede viden om klimaforandringer, klimatilpasning og forebyggelse af klimaforandringer. Panelet udfører ikke selv forskning eller indsamler data, men bygger på al tilgængelig forskning om klima fra hele kloden.

Til særrapporten om klimaforandring og landsektoren har over 107 forfattere gennemgået og sammenstillet information fra 7000 forskningsartikler i rapportens 1300 sider. Rapporten har i flere omgange været i høring blandt eksperter, og forfatterne har forholdt sig til 28.000 kommentarer.

Rapporten blev endeligt godkendt efter en lille uges møde i Genève i Schweiz med regeringsrepræsentanter fra op mod 195 lande. Danmark blev repræsenteret af to medarbejdere fra DMI, som er det danske kontaktpunkt for IPCC. På mødet sikrede hovedforfatterne og regeringsrepræsentanter i fælleskab, at rapportens sammendrag til beslutningstagere er forståeligt, relevant og er fagligt korrekt.

Kilde: DMI, Ritzau