Foto: DIEH

Ny alliance går sammen om bæredygtig sojaproduktion og mindre afskovning

Ny dansk alliance ønsker en mere ansvarlig produktion af importeret soja til Danmark. Ucertificeret soja bidrager til afskovning og har negative miljømæssige konsekvenser.

Det er dansk dagligvarehandel, organisationer og myndigheder der er gået sammen i Dansk Alliance For Ansvarlig Soja med målet om, at rydde op i importen af soja til Danmark ved at forpligte sig til at stile mod en ansvarlig import.

Konkret forpligter alliancen sig til at offentliggøre en handlingsplan for ansvarlig soja, i den skal de gøre rede for hvilke initiativer de vil gennemføre for at sikre fremdrift mod, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt. Oveni dette skal alliancen årligt rapportere om deres fremgang.

Danmark importerer årligt 1,7 millioner tons soja, hvoraf langt størstedelen bruges til dyrefoder, en mindre del bruges til produkter som sojamælk, køderstatning og sojabønner.

Den globale produktion lægger aktuelt beslag på over 1 million kvadratkilometer jord og bringer en række negative konsekvenser med sig for både lokale og miljøet. Sojaproduktionen har et højt forbrug af pesticider og netop dette mistænkes for at forsage alvorlige, arvelige sygdomme og skader hos lokalbefolkningen, samtidig er den høje efterspørgsel på soja grunden til afskovning i især Sydamerika, deriblandt i regnskoven, hvor afskovning har stor effekt på klima og biodiversitet.

Aktuelt er det kun 20 procent af den danske sojaimport, der er certificeret eller verificeret afskovningsfrit, men WWF Verdensnaturfonden, som har bidraget til etableringen af den nye alliance, ser mere håbefuldt på fremtiden:

”Hvis vi skal tackle klima- og biodiversitetsudfordringerne er det er vigtigt, at fødevareproduktion sker uden at bidrage til fældning af regnskov. Den nye danske soja-alliance er et kæmpe skridt i den rigtige retning, og det er stærkt, at den danske dagligvarehandel og de deltagende organisationer og myndigheder nu går forrest i et forpligtende samarbejde, der skal sikre en mere bæredygtig produktion af danske fødevarer, siger Bo Øksnebjerg, som er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Stærkere sammen

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) som har faciliteret etableringen af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja opfordrer i en pressemeddelelse til at alle danske aktører, der har mulighed for at fremme en ansvarlig produktion af soja, deltager i alliancen.

Alliancen er for alle der anvender eller handler med soja, såsom industrivirksomheder og detailhandlen. Mikkel Stenbæk Hansen, der er direktør i DIEH, gør det klart, at man er velkommen i alliancen selvom man først nu er ved at se på ansvarlig produktion, og han understreger at man som deltager selv er med til påvirke ansvarlighedsprocessen:

”Der kan være flere måder at nå målet på, og nogle er allerede godt i gang, mens andre først skal til at begynde deres arbejde. Derfor har vi skabt fleksibilitet til, at de deltagende virksomheder selv kan vælge, hvordan de vil nå målet om ansvarligt produceret soja, således at alle, der vil afskovning til livs, kan være med”, siger han.

Hvis du vil vide mere om Dansk Alliance for Ansvarlig Soja kan du læse mere på DIEHs hjemmeside.