Foto: Tobias Adam

International naturdag med fokus på jordens liv

Lea Nissen
Latest posts by Lea Nissen (see all)

I går 3. marts var det den internationale dag for naturen ”International Wild Life Day”. I år var temaet ”Opretholdelsen af alt liv på jorden”

KORT NYT: Tirsdag d. 3. marts afholdte FN for 6. år i træk International dag for naturen og havde i år fokus på både biodiversitet og erhverv, der er afhængige af naturen, med det overordnede tema ”Opretholdelsen af alt liv på jorden”.

Datoen er sat for at markere den dag i 1973 hvor konventionen om international handel med udryddelsestruede dyr og planter, bedre kendt som CITES, faldt på plads.

Tanken bag dagen er at minde os om den indre værdi dyrene og planterne omkring os har, såvel som deres indvirkning på samtlige aspekter af vores økonomi, kultur og velvære.

FN beskriver den, som en dag der kan bruges på at værdsætte den utrolige variation i naturen og samtidig minde os om de menneskeskabte problematikker der truer denne variation.  

I år lå den internationale dag for naturen i det der bliver kaldt et ”biodiversitets super år”. Det betragtes på den måde pga. af de mange store internationale konferencer og topmøder med fokus på biodiversitet, som der falder i år.

Heraf kan der blandt andet nævnes: World Biodiversity Forum, som lige er afsluttet; IUCN World Conservation Congress og FN’s biodiversitets kongres. Disse mange store begivenheder har potentialet til at sætte tonen og ligge agendaen for naturpolitikken de næste mange år.

Herhjemme står 2020 også i naturens år, som man har kunne læse om her på KLIMANYT, men uden de store 3. marts events.

Var man selv interesseret i at fejre den internationale dag for naturen, så anbefalede FN at man brugte dagen i går på at sætte sig ind i de dyre- og plantearter der er der er under trussel i ens egen del af verden og hvordan der kan sættes ind for at beskytte dem.