Foto: Holger Link/Unsplash

Corona-krisen forstærker klimaudfordringen

Corona: NASA-satellitbillederne, der viser en markant reduceret luftforurening over Wuhan i Kina, har på det seneste givet udsigt til en renere og grønnere fremtid på den anden side af Corona-krisen. Også i de europæiske storbyer er luftforureningen faldet med op til 55 procent sammenlignet med sidste år.

Det viser data fra Det Europæiske Miljøagentur. Klimaanalytikere og professorer har, ifølge nyhedsmediet Carbon Brief, spået et fald i udledningen af drivhusgasser (CO2) på op til 5 procent. World Meteorological Organization (WMO) afviser ikke tallene og forventer en kortvarig reduktion i udledning af CO2 på globalt plan.

Covid-19 forværrer håndteringen af klimaeffekter

En kortvarig reduktion af CO2 vil dog ikke redde os fra klimakrisen, da globale klimaeffekter allerede er en realitet og konsekvenserne af den CO2, der allerede er udledt, som fx ekstreme udsving i vejrforhold, stigende havniveau og hurtigt smeltende gletschere, vil ikke blive påvirket af Covid-19 pandemiens lockdown af verdensøkonomien. Det skriver WMO i en pressemeddelelse. Covid-19 vil reducere CO2 og luftforurening (NO2) på den korte bane, men de langvarige effekter vil forværre konsekvenserne for menneskers økonomi og sundhed:

“Mens Covid-19 har forårsaget en alvorlig sundhedsmæssig og økonomisk krise, vil manglende håndtering af klimaforandringerne true almenmenneskelig velfærd, økosystemer og økonomier flere århundreder frem”, understregede WMO’s generalsekretær, Petteri Taalas i en videokonference fra FN.

Taalas peger endvidere på klimaeffekternes konsekvenser for blandt andet sundhedssystemerne, der i mange lande efter coronakrisen vil være udhulede:

”Pandemien forværrer udfordringen med at evakuere mennesker og beskytte dem fra tropiske cykloner. Der er risiko for at pressede sundhedssystemer ikke længere kan håndtere flere patienter grundet fx hedebølger”.

Coronakrisen vil derfor forstærke udfordringen med håndteringen af klimaeffekterne, hvor 140 millioner mennesker anslås at flygte fra klimaramte områder frem mod 2050, blive syge eller på anden vis være i sundhedsmæssig nød. Selv hvis CO2-udledningen stabiliseres, vil vores evne til at håndtere konsekvenserne deraf blive svækket markant.

“Pandemien forværrer udfordringen med at evakuere mennesker og beskytte dem fra tropiske cykloner. Der er risiko for at pressede sundhedssystemer ikke længere kan håndtere flere patienter grundet fx hedebølger”

Petteri Taalas, generalsekretær, WMO

En dråbe i havet

Konklusionen fra WMO er ikke til at tage fejl af; Covid-19 er ikke et “åndehul” for klimaet, trods midlertidig reduktion af CO2 og NO2. Den globale krise vil skabe yderlige økonomiske og humanitære udfordringer side om side med de eksisterende klimatiske udfordringer, som klimakrisen allerede har forårsaget.

Foto: Macau Photo Agency

Coronakrisens kortvarige reducering af CO2 er blot en dråbe i havet. På den anden side af krisen vil en genstart af produktionen hæve CO2-udledningen til det hidtil høje niveau. Måske vil CO2 udledningen endda øges. Og det kræver fokus på nye grønne initiativer.

WMO understreger derfor behovet for grøn vækst, når der på den anden side af coronakrisen kommer gang i den økonomiske vækst, da økonomiske kriser gennem tiden har ført til højere CO2-udledning, end før krisen indtræf.

WMO forsætter deres arbejde med vejrudsigter og varslinger under Corona-krisen og sender dermed et signal til omverdenen om, at effekterne af klimakrisen, er langt større og mere ødelæggende end coronakrisen på den lange bane. Hvis regeringer i hele verden vil håndtere klimakrisen med samme alvor og handlekraft, som vi har set dem håndtere coronakrisen, er der håb for klimaet.