Foto: Casper Tybjerg

Tonsvis af havfald fjernes fra danske strande

Mikael Kristensen
Følg mig

Havmiljøvogterne har netop gennemført et forsøg, der viser, at en enkelt dispenser med gratis såkaldte havfaldsposer årligt resulterer i omkring 5 tons ekstra indsamlet plastik og andet løst affald.

Hvis vi i Danmark drømmer om rene strande uden plastik og andet løst affald, så skal vi blot gøre det lettere for strandgæsterne at samle det op.

Det må sandsynligvis være konklusionen på en undersøgelse, som Søværnets Havmiljøvogterkampagne netop har gennemført og offentliggjort, ifølge en pressemeddelelse fra kampagnen.

Undersøgelsen viser, at opstilling af blot en enkelt affaldsdispenser med gratis havfaldsposer i sig selv skaber så meget mere frivillig aktivitet, at der på årsbasis bliver indsamlet omkring 5 tons ekstra havfald.

Poserne bliver brugt så flittigt, at stranden i nærheden af dispenseren bliver 5 tons havfald renere. Undersøgelsen bygger på erfaringerne fra to dispensere, som Havmiljøvogterkampagnen sidste år satte op på stranden ved Grenå og på Nordstrand ved Skagen.

Efter fire måneder blev erfaringerne analyseret, og det viste sig, at resultaterne fra de to dispensere var stort set identiske. Fra hver dispenser blev der i perioden taget lige godt 1.000 havfaldsposer.

Det svarer til 8-9 poser om dagen, og da folkene bag forsøget vurderer, at omkring 80 procent af poserne bliver leveret fyldte tilbage med i gennemsnit 2 kg havfald, så betyder det, at der hver dag bliver opsamlet omkring 15 kg ekstra havfald, lyder det fra Havmiljøvogterkampagnen.

5 tons om året

På årsbasis løber det op i omkring 5 tons for hver dispenser. Alle tallene er naturligvis behæftet med en vis usikkerhed, men de afslører klart, at dispenserne har en stor og positiv selvstændig effekt på det frivillige arbejde med at skabe renere strande i Danmark.

På baggrund af disse erfaringer opstiller Havmiljøvogterkampagnen nu yderligere 10 posedispensere på en række forskellige danske strande.

Håbet er, at også de danske kystkommuner i fremtiden vil deltage i projektet. Planen er at etablere samarbejder, hvor havmiljøvogtere sørger for poser og vedligehold, mens kommunerne skal investere i dispensere og sikre affaldscontainere og tømning, hvilket i forvejen er en kommunal opgave.

Søværnets Havmiljøvogterkampagne har eksisteret siden 2006. Med 25.000 frivillige til at spotte olie og samle affald på danske strande og vande er det den første og største fællesindsats til bekæmpelse af “havfald”, som havmiljøvogterne kalder det plastik og andet affald, de samler.

Søværnet får hjælp til kampagnen af blandt andet Spar Nord Fonden, Ny Form-butikkerne og Den Blå Planet.

Kilde: Søværnets Havmiljøvogterkampagne