Trine Torp og SF vil oprette en klimakonto. En form for socialt retfærdig grøn børneopsparing for fremtidige generationer. Foto: SF

SF: Frem for klimaskepsis har vi brug for en klimaindsats, der tager alle midler i brug

Af Trine Torp
Miljø- og naturordfører, SF

DEBAT Klimadebatten kan efterhånden godt virke en smule ensformig, nu hvor alle partier officielt er blevet mere eller mindre grønne – selv Liberal Alliance. Det er i sig selv naturligvis positivt, at alle partier nu er enige om, at der skal handles i forhold til klimaudfordringen. Det har langt fra været en selvfølge førhen.

Men der er stadigvæk langt fra ord til handling. Og klimaudfordringen drejer sig ikke bare om, hvorvidt man gør noget eller ej – men hvordan, i hvilket omfang og med hvilken hastighed.

Klimaskepsis 2.0

Denne nye politiske udfordring blev godt beskrevet i en kronik for nyligt i Politiken og blev døbt klimaskepsis 2.0. Forskerne definerer klimaskepsis 2.0 som en systematisk nedvurdering af omfanget af klimakrisen, og hvad der kræves for at afbøde den.

I dette folketingsvalg – som heldigvis ser ud til at blive et klimavalg – skal danskerne være opmærksomme på denne faldgrube og klimaskepsis. Man er nødt til at se bort fra alle partiernes flotte ord og forholde sig konkret til, hvordan og i hvilken grad partierne vil levere en klimaindsats – og ikke bare om de siger, at de tager klimaudfordringen seriøst eller ej.

Der er flere argumenter, som man ikke skal lade sig narre af;

At det ikke betyder noget, hvad vi gør i lille Danmark. At vi ikke ved nok om problemet, og hvordan vi skal løse det. At markedet bare skal justeres en smule, og så skal den usynlige hånd nok klare ærterne.

Disse argumenter holder simpelthen ikke. Alle lande og borgere har et klimaansvar. Vidensgrundlaget er allerede enormt som følge af, at FN’s klimapanel siden 1988 har oplyst os om konsekvenserne ved klimaforandringerne og mulige løsninger. Markedskræfterne skal bestemt udnyttes, men med den udfordring og tidshorisont, vi står over for, der kan det at skrue på et par knapper langt fra skabe den omstilling, som vi i så høj grad har brug for.

SF ønsker, at tage alle midler i brug. Klimaudfordringen er så stor, så akut og så kompleks, at det simpelthen er påkrævet.

Kampen for den grønne omstilling skal kæmpes inden for alle sektorer, på alle niveauer og med talrige former for politiske og økonomiske virkemidler. Virkemidler der både skal påvirke erhvervet og den enkelte forbruger.

Det skal en ny klimalov sætte rammerne for. En klimalov med høje ambitioner og bindende mål, som sikrer, at vi hvert eneste år bliver grønnere og grønnere.


“Ved at øge arbejdsmarkedsbidraget med 0,4 procent og indføre en grøn topskat på 1 procent, vil klimakontoen indsamle tre milliarder kroner om året frem mod 2025”

Trine Torp, SF


Oprettelse af klimakonto

Derudover vil vi i SF oprette en klimakonto. En form for socialt retfærdig grøn børneopsparing for fremtidige generationer. Ved at øge arbejdsmarkedsbidraget med 0,4 procent og indføre en grøn topskat på 1 procent, vil klimakontoen indsamle tre milliarder kroner om året frem mod 2025. De penge skal bruges på at finansiere den grønne omstilling. For den kan ikke vente.

Klimaindsatsen skal være grøn og social retfærdig. Også i globalt henseende. Derfor skal de bredeste skuldre bære mest.

Klimakontoen er et løft af klimaindsatsen ud over det, som SF har afsat til klimaindsats i henholdsvis energi-, transport- og landbrugssektoren.


50 milliarder til kollektiv trafik og cyklisme

Inden for energisektoren vil vi først og fremmest udfase al brug af kul inden 2025. Derudover skal bygninger isoleres bedre, brugen af cement skal nedbringes, og så skal der forskes i geotermi, energilagring og mere klimavenlige landbrugsmetoder.

På transportområdet er SF’s mål at stoppe væksten i bilkørsel gennem forbedret kollektiv transport og cykelforhold samt at omlægge hele sektoren, så mindst 95 procent af den kollektive trafik i 2030 kører på vedvarende energi. Derfor vil vi investere 50 milliarder kroner frem mod 2030 i den kollektive trafik og cyklisme. Samtidig skal registreringsafgiften ændres, så den afspejler den CO2-påvirkning, den enkelte bil har. I 2030 skal det være slut med nye benzin- og dieselbiler.


“Vi vil investere 50 milliarder kroner frem mod 2030 i den kollektive trafik og cyklisme”

Trine Torp, SF

I forhold til flytrafik vil SF indføre en flyafgift med social kompensation, mens vi også vil forbedre alternativet til fly, nemlig tog, ved at oprette en Europæisk Togfond. Fra det eksisterende EU-budget skal det finansiere udbygningen af tognetværket, så det bliver hurtigere og nemmere at tage toget på tværs af grænser.

Reduktion i lanbrugets klimaforurening

Landbrugets klimaforurening vil vi reducere med mindst 25 procent frem mod 2030. Det skal primært ske ved at stoppe dyrkning af de 65.000 hektar mest klimabelastende jorde og ved mere skov, men også ved bedre dyrkningsmetoder, mere klimavenligt foder, mindre dieselforbrug og efterbehandling af staldgylle i biogasanlæg. Samtidig skal der gøres brug af økonomiske incitamenter i form af, at landbrugsstøtten skal indeholde krav til klima og miljø.

“Landbrugets klimaforurening vil vi reducere med mindst 25 procent frem mod 2030”

Trine Torp, SF

SF vil have Danmark til at blive en grøn supermagt igen. Vi skal vise vejen. Gå forrest. Vi skal overkomme den nye klimaskepsis. Der er brug for massiv og hurtig handling, der kan skabe håb.

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos KLIMANYT skal overholde de presseetiske regler. Debatindlæg kan sendes til redaktion@klimanyt.dk.