Alternativet med Uffe Elbæk i spidsen vil lave en plan for afviklingen af olie- og gasproduktionen i Nordsøen, så vi om ti år er helt stoppet med at pumpe fossile brændsler op af vores undergrund. Foto: Alternativet

Valget er nu: Enten afvikler vi olien – eller også svigter vi vores ansvar

Af Uffe Elbæk
Politisk leder, Alternativet

DEBAT Klimavidenskaben siger det sort på hvidt: Det kræver en hurtig udfasning af olie, kul og gas, hvis vi skal redde millioner af liv og stoppe klimakrisen.

Verden styrer lige nu mod en global opvarmning langt højere end 1,5 grader, fra alle niveauer i vores samfund – stærkt ledt an af vores børn og unge – kræves klimahandling og der er gået politisk konkurrence i at slå sig op på at være grøn og Det er jo dejligt! Men indtil videre er det dog desværre blevet ved ordene.

Vi har nemlig endnu ikke set politisk handling med den radikalitet, som klimakrisen kalder på. Det er nu, vi skal levere konkrete planer, der kan kickstarte den grønne omstilling og vise vejen mod en verden i langt større balance med naturen – for det er jo hele vores eksistensgrundlag.

Derfor vil Alternativet lave en konkret plan for afviklingen af olie- og gasproduktionen i Nordsøen, så vi om ti år er helt stoppet med at pumpe fossile brændsler op af vores undergrund. Vi skal afvikle produktionen, mens vi bygger 10 nye havvindmølleparker, investerer massivt i blandt andet sol- og vand-energi, biogas og varmepumper.


“Alternativet vil lave en konkret plan for afviklingen af olie- og gasproduktionen i Nordsøen, så vi om ti år er helt stoppet med at pumpe fossile brændsler op af vores undergrund”

Uffe Elbæk, politisk leder, Alternativet

I dag står der 55 boreplatforme i den danske del af Nordsøen, der hver dag pumper olie og gas op af undergrunden. Udover Alternativet og Enhedslisten, så forlænger samtlige partier i Folketinget gang på gang olie- og gasudbudsrunderne i Nordsøen – direkte i strid med hvad klimavidenskaben anbefaler. Og de her forlængelser sker på trods af, at det at indvinde olie og gas er uforeneligt med den globale aftale om at bremse klimakrisen, mens vi stadig kan.

De udbudsrunder, som Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF i dag støtter, rækker typisk mere end 30 år ud i fremtiden. Derfor behøver man ikke være den store matematiker for at se, at regnestykket ikke hænger sammen. Udbudsrunderne modarbejder både det politiske mindstemål om at blive et klimaneutralt samfund i 2050 (hvilket Alternativet i sig selv mener er et alt for uambitiøst mål, vi vil arbejde for Danmark er klimaneutralt allersenest i 2040), og målet om at holde den globale temperaturstigning nede på 1,5 grader.

Hvis vi skal være et grønt foregangsland, skal vi lave en plan for afviklingen af vores fossile produktion. Vi kan ikke være grønne på sort energi. Så simpelt er det. Eller, så simpelt burde det være.

Afviklingen af oliejagten er vores pligt, vores ansvar og vores eneste mulighed for at sikre konkurrencefordele i en verden, der skal omstille sig til fremtiden. Derfor skal vi med det samme stoppe for nye udbudsrunder. Det burde vi have gjort for mange, mange år siden.


“Hvis vi skal være et grønt foregangsland, skal vi lave en plan for afviklingen af vores fossile produktion. Vi kan ikke være grønne på sort energi. Så simpelt er det. Eller, så simpelt burde det være”.

Uffe Elbæk, politisk leder, Alternativet

90 mio. tønder råolie om dagen


Globalt produceres der mere end 90 mio. tønder råolie om dagen. Under finanskrisen i slutningen af 00’erne så vi, at produktionen kortvarigt gik ned, men bortset fra det, så stiger verdens olie- og naturgasproduktion år for år. USA har den største olieproduktion, stærkt efterfulgt af Saudi-Arabien og Rusland. Selvfølgelig udgør den danske produktion en meget lille del af det globale billede. Men alle regioner i verden bidrager til stigningen i produktionen, og Danmark er den tredjestørste olie- og gasproducent i Vesteuropa, kun overgået af Norge og Storbritannien.

De olie- og gasfelter, vi allerede har opdaget i hele verden, rækker til ca. 50 år frem i tiden. Men de allerede kendte reserver er ikke jævnt fordelt i verden. I Mellemøsten er reserverne så store, at de rækker til mere end 70 år frem i tiden, kun overgået af Syd- og Centralamerika, hvor reserverne rækker til mere end 120 år. Det gør det bare endnu mere presserende, at Europa går foran i afviklingen.

Så hvordan kan vi overhovedet med nogen ret møde op til klimakonferencerne og fortælle Mellemøsten og Sydamerika, at de skal lade deres olie blive i undergrunden, når vi både selv vil hive de reserver, vi allerede kender til, op, mens vi samtidig leder efter nyt?

Det er et generationssvigt af hidtil usete dimensioner at blive ved med at pumpe den olie og gas op, vi allerede ved er der, imens vi leder efter nye reserver.


“Hvordan kan vi overhovedet med nogen ret møde op til klimakonferencerne og fortælle Mellemøsten og Sydamerika, at de skal lade deres olie blive i undergrunden, når vi både selv vil hive de reserver, vi allerede kender til, op, mens vi samtidig leder efter nyt?”

Uffe Elbæk, politisk leder, Alternativet

Overalt i verden skolestrejker børn og unge, fordi vi voksne alt for længe har ignoreret videnskaben og ikke har påtaget os ansvaret for at undgå klodens ødelæggelse. Det vil være utilgiveligt, hvis vi ikke lytter til dem, der kræver handling, mens tid er. Indtil nu har ideen om, at vi skal gøre noget »for vores børn og børnebørns skyld«, været mere eller mindre abstrakt. Men nu er de her, vores børn og børnebørn, og de kræver både svar og handling nu. De kræver, at vi gør, hvad vi kan, for at smide den sorte energi på porten.

Så ja – Danmark står over for et vigtigt valg. Skal vi med en stærk økonomi i ryggen afvikle en aktivitet, der ikke er etisk forsvarlig? Skal vi rejse os op, være modige og være det land, der går foran i klimakampen og afvikler vores olie- og gasproduktion? Eller skal vi være den generation, der efterlader klimaregningen til vores børn og unge og løber fra ansvaret?

Irland, Frankrig, Costa Rica, Belize, New Zealand og Sverige har alle allerede enten forbudt eller har gang i en seriøs debat i deres parlamenter om at forbyde at man leder efter nye fossile brændsler.

Verden har desperat brug for, at vi alle sammen lægger en plan for hvordan vi vil afvikle den fossile produktion. Udbuddet af olie, kul og gas skal begrænses, hvis Parisaftalens mål skal nås, og der hviler et særligt ansvar på rige lande som vores for at gå forrest. Lad os nu gå til afviklingen som en mulighed for en grønnere fremtid – og ikke en byrde.

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos KLIMANYT skal overholde de presseetiske regler. Debatindlæg kan sendes til redaktion@klimanyt.dk