Foto: Mikael Kristensen

Forfattere bag ny klimaguide: Du kan redde lidt af verden hver dag

Mikael Kristensen
Følg mig

I den nye bog Klimaguiden – red verden lidt hver dag giver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund en række bud på, hvordan almindelige danskere kan gøre en helt konkret CO2-forskel i dagligdagen ved hjælp af ændrede forbrugsvaner og klimaadfærd.

Bogen går bag om alle områder af vores forbrug. Lige fra mad, tøj, ferie, bolig og over transport og højtider som fx jul og påske. Uden løftede pegefingre konkretiseres det, hvordan den enkelte kan reducere sit CO2-aftryk i hverdagen. Og det er der mange der gerne vil, hvis man spørger de to forfattere.

”Hvis man kigger på de undersøgelser der ser nærmere på, om vi danskere bekymrer os om klimaet, og så hvor mange af os der rent faktisk gerne vil gøre noget for at hjælpe klimaet, så er der altså tale om rigtig mange danskere,” fortæller Anna Fenger Schefte.

Sammen med Anders Magelund har hun arbejdet på den nye klimabog siden marts. En ambition med bogen har været at skrive en praktisk anvendelsesorienteret guide der udstyrer danskerne med nemme og tilgængelige guidelines til hvordan bedre kan klimasikre sin hverdag en bid af gangen.

Det intense klimafokus i den offentlige debat samt de mange forskellige rapporter og udsagn fra politikere der rammer medierne hver dag, kan ifølge de to forfattere være en jungle at finde rundt i for de fleste. Det skal den nye bog forsøge at afhjælpe med konkret viden og praktisk oplysning.

”Jeg tror, at de danskere der overvejer om de overhovedet vil gøre noget på klimaområdet, ofte er dem som synes klimadebatten af og til bliver uoverskuelig. Her prøver vi med bogen at sige: Det er altså ikke så kompliceret at reducere sit CO2-aftryk”, forklarer Anders Nolting Magelund.

Skeen i egen hånd

Klimaområdet har indenfor de seneste år sneget sig langt op i danskernes bevidsthed. Tre ud af fire danskere vil gerne gøre noget for at hjælpe klimaet, og ved det seneste folketingsvalg lå klima og miljødagsordenerne helt i top på vælgernes dagsorden.

”Mange har jo fundet ud af at fly og bøffer ikke er så godt for klimaet, men der stadig mange der efterspørger, hvad der er op og ned i alle de halve og hele sandheder, som vi alle møder rundt omkring, når forskellige folk, eksperter og politikere udtaler sig”, forklarer Anna.

Anna Fenger Schefte har sammen med Anders Nolting Magelund skrevet den nye klimaguide. Til september udkommer en ny klimakogebog fra hendes hånd. Foto: Søren Gammelmark

De to forfattere er overbeviste om at mange danskere gerne vil tage skeen i egen hånd og gøre noget konkret for klimaet og CO2-aftrykket i hverdagen.

”Jeg tror folk gerne vil vide mere om, hvad de selv kan gøre, så de ikke blot skal læse om de skræmmende rapporter og om hvor skidt det hele står til”, siger Anna, og hun suppleres af Anders:

”Det har helt sikkert været ret oplysende at lave denne bog, også for os. Jeg tænkte eksempelvis meget mere over, hvad jeg selv gør af mit affald, behandler mit tøj eller forvalter min økonomi. Det har været en stor øjenåbner at undersøge de her ting til bunds”, fortæller Anders.

Mening for den enkelte

De to forfattere understreger, at en af pointerne med den nye bog er at klimaaftrykket kan se meget forskelligt ud fra person til person. Derfor bør man tage de klimaskridt, der giver mest mening for den enkelte. Et skridt af gangen.

”Man skal tage elefanten i små bidder af gangen, altså de nemme skridt først, og så kan man så løbende få flere klimahandlinger indarbejdet i sin hverdag”, siger Anna og fortsætter:

”Idéen til den her bog er egentlig udsprunget af, at jeg nytårsaften sidder og snakker med min mand om min nye klimakogebog, og hvordan vi skal tage det næste klimaskridt i vores liv. Han siger så til mig: Vi må tage fat på maden, vi må skære kødet væk. Men så står vi jo og mangler konkret inspiration til, hvordan vi så gør det i praksis. Hvad er op og ned i det hele. Det må vi jo skrive en bog om”, tænkte jeg.

“Man skal tage elefanten i små bidder af gangen, altså de nemme skridt først, og så kan man så løbende få flere klimahandlinger indarbejdet i sin hverdag”

Anna Fenger Schefte, forfatter til Klimaguiden – red verden lidt hver dag

Den varme sommer

Den varme sommer sidste år har ifølge de to forfattere været med fostre en meget større opmærksomhed omkring klimaet. Tidligere skrev medierne mere om de forskellige COP’er (klimatopmøder, red.) og fokuserede fx på isbjørne på smeltende isflager, påpeger de to.

”Den stigende interesse for klimaet er klart udsprunget dels af den varme sommer og dels de mange rapporter, som sidste år viste os, at det stod langt værre til med klimaet, end hvad vi hidtil havde gået og troet”, forklarer Anna.

Til spørgsmålet om hvad der har været den største øjenåbner for dem i processen med at skrive bogen, svarer Anna:

”Som både forbruger og journalist har det været en kæmpe øjenåbner at gå i kødet på, hvad vi rent faktisk kan gøre selv helt ned i dagligdagen. Og så har den generelle oplevelse af den nye forbrugerbevægelse samt Greta Thunberg-effekten slået ekstra meget igennem den seneste tid. Det har været med til at hjælpe klimafokusset godt på vej”, siger Anna.

For Anders har arbejdet med bogen giver ham en større indsigt i, at vi som forbrugere har langt mere magt til ændre tingene, end vi måske går rundt og tror.

”Mit udgangspunkt har tidligere været, at det udelukkende var politikerne som skulle tage teten og sætte rammerne for virksomheder og samfund med regulering og lovgivning. For mig har det været en øjenåbner at vores forbrug, og hvad vi ellers gør i dagligdagen, kan have så stor betydning for at mindske vores CO2-aftryk”.

“Med den her bog opvejer vi måske noget af angsten og magtesløsheden med oplysning og brugbar viden”

Anders Nolting Magelund, forfatter til Klimaguiden – red verden lidt hver dag

Anna og Anders understreger, at ændringer i virksomhederne og ny regler hen i mod en mere klimavenlig tilgang, først kommer via øget forbrugerbevidsthed. Derfor har forbrugeraspektet i klimadiskussionen en helt naturlig nøglerolle i bogen. Ambitionen har været at danskerne efter endt læsning kan træffe nogle oplyste valg og ikke blot vælge ud fra rene mavefornemmelser og følelser.

”Hr. og fru Danmark skal mærke, at de kan gøre en forskel med den her bog. Vi har skrevet den med den ambition at både vores forældre, søskende og alle andre kan tage den til sig. Vi bidrager til at give folk noget andet end blot klimaangst. Vi giver folk nogle redskaber, så man kan fokusere på, hvad man selv kan gøre. At man føler at man kan gøre noget selv er altafgørende. Jeg synes fx selv det er tilfredsstillende, når jeg sorteret mit eget skrald på en ordentlig måde. Jeg ved godt det er en lille ting i dagligdagen. Men det giver en fornemmelse af, at jeg rent faktisk gør noget. I stedet for at føle mig magtesløs”, forklarer Anna.

”Med den her bog opvejer vi måske noget af angsten og magtesløsheden med oplysning og brugbar viden”, slutter Anders.

Om forfatterne:
Anna Fenger Schefte er tidligere redaktør og journalist på Sustainia. Hun arbejder nu freelance, og skriver blandt andet for Politiken m.fl. Hun har været journalist i ti år og arbejdet på bl.a Mandag Morgen med klima og bæredygtighed som primære stofområder. Schefte har skrevet flere publikationer om området i samarbejde med bl.a. Realdania, UNGC og Københavns Kommune. Til september udgiver hun en ny klimakogebog.

Anders Nolting Magelund er tidligere forskningschef hos Sustainia, og han har flere publikationer og artikler om klima bag sig. Han er forfatter til bogen Repaint the Future (2017), en vision om morgendagens bæredygtige samfund. Magelund har bidraget til en kommende bog om små lande udgivet af team fra Harvard University med et fokuskapitel om Danmark og vindenergi (2019). Han arbejder freelance.


Klimaguiden – red verden lidt hver dag

Udkommer i dag 22. august på Politikens Forlag.

188 sider