"I dag energirenoverer vi kun 0,5 procent af vores bygningsmasse. Vi burde mindst renovere 2 procent. Vi er meget bagud", siger Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder. Foto: Jørgen True

Lene Espersen: Energieffektiviseringer kan reducere CO2-forbruget

Mikael Kristensen
Følg mig

Hvordan kan byggeriet bidrage til klimaloven, og hvor skal vi sætte ind for at sænke forbruget af CO2? Disse spørgsmål sættes til debat i slutningen af oktober, hvor tidligere minister Lene Espersen og boligminister Kaare Dybvad (S) deltager i Building Green.

Direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen vil åbne politikernes øjne for gevinsterne i flere energieffektiviseringer. Hidtil har dansk politik primært fokuseret på at gøre strømmen grønnere ved at gå fra fossile brændsler til vedvarende energi. Men der er ifølge Espersen meget at hente ved at blive bedre til at spare på energien.

”Energieffektiviseringer er en billig måde at reducere CO2-forbruget på. Det er samtidig en samfundsøkonomisk klog vej til den grønne omstilling, fordi vi skaber økonomisk vækst, bidrager til klimamålene og forbedrer forsyningssikkerheden. I dag energirenoverer vi kun 0,5 procent af vores bygningsmasse. Vi burde mindst renovere 2 procent. Vi er meget bagud”, siger hun.

Lene Espersen påpeger, at løsningen kunne være nogle særligt grønne finansieringsordninger og en forpligtelse fra de offentlige bygherrer til at gå forrest med energirenoveringerne. Hvis en større del af de offentlige ejendomme bliver energirenoveret, vil dette have en mærkbar CO2-effekt, føre nye teknologier med sig samt inspirere mindre bygherrer til at følge i fodsporet på de andre.

”Offentlige bygherrer forvalter nogle af de største ejendomme herhjemme. Begynder de at energirenovere, vil det betyde meget for CO2-regnskabet. I en anden skala er i de private husejere, som ikke altid har et incitament for at energirenovere”, siger hun og fortsætter:

“Husejere bor i gennemsnit syv år i deres hus. Indenfor den tidshorisont kan det ikke betale sig at bruge 300.000 kr. på at skifte taget. Her kunne vi se på, om vi kunne introducere nogle nye finansieringsmuligheder, så de private husejere kan få hjælp til at foretage de nødvendige investeringer”.

“I dag energirenoverer vi kun 0,5 procent af vores bygningsmasse. Vi burde mindst renovere 2 procent. Vi er meget bagud”

Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Ved en debat om klimalov og energiforbrug i slutningen af oktober på bygnings- og arkitekturmessen Building Green, får Lene Espersen følgeskab af direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen, vicepræsident for bæredygtighed i Velux Ingrid Reumert og klimaordfører Ida Auken (R).

På branchemessen kan man også opleve boligminister Kaare Dybvad (S). Dybvad er den første boligminister i mange år og han er blevet fulgt med opmærksomhed i byggebranchen. På branchemessen vil Dybvad fortælle om sit syn på, hvordan vi får et mere klimavenligt byggeri, samt hvilken rolle digitalisering har i processen mod et bæredygtigt byggeri.

Læs mere om Building Green – og se programmet