For stor udledning af næringsstoffer er et kæmpe problem for naturen, og det skaber fiskedød og iltsvind i vores farvande, som ingen kan være tjent med, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Mitchell Orr

DN: Forringelser af vandmiljøbeskyttelse bør rulles tilbage

Mikael Kristensen
Følg mig

Der er stadig store problemer med kvælstofforurening af det danske vandmiljø, viser nye tal. Danmarks Naturfredningsforening (DN) opfordrer regeringen til at rulle forringelser af miljøbeskyttelsen tilbage, så landbrugets forbrug af gødning igen reduceres.

VANDMILJØ: Der er stadig udbredte problemer med iltsvind og udledning af kvælstof til de danske fjorde og kyster. Det viser nye tal fra Århus Universitet, som regeringen forleden præsenterede.

Udledningen af kvælstof var i 2018 i alt på 58.000 tons. Der er dermed ikke sket det ønskede fald i kvælstofudledningen, som ellers blev forventet, da den tidligere V-regering vedtog den såkaldte landbrugspakke, der gav landmænd lov til at anvende mere gylle og gødning ude på markerne.

Miljøminister Lea Wermelin (S) er bekymret over de nye tal, og hun siger, at regeringen vil tage initiativ til at styrke indsatsen for at nedbringe udledning af kvælstof.

”De nye tal viser desværre, at kurven for udledninger af kvælstof til vandmiljøet ikke knækker. Derfor tager vi allerede nu fat på den kvælstofregning, som den tidligere regering har efterladt med landbrugspakken og styrker indsatsen markant næste år,” siger miljøminister Lea Wermelin til netmediet Altinget.

Hos Danmarks Naturfredningsforening roser man udspillet.

”Det er utroligt positivt, at regeringen tager de store udfordringer med kvælstofforurening af de danske fjorde og kyster seriøst. For stor udledning af næringsstoffer er et kæmpe problem for naturen, og det skaber fiskedød og iltsvind i vores farvande, som ingen kan være tjent med, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening har Danmark stadig meget langt fra målet om at komme ned på en udledning på 42.000 tons i 2027. Dette er miljømålet for at opnå god økologisk tilstand af det danske vandmiljø i henhold til EU’s- vandrammedirektiv. Udledningen er ifølge DN steget kontinuerligt siden 2012, hvor udledningen var ca. 55.000 tons.

Tilbagerulning af landbrugspakkens lempelser

Maria Reumert Gjerding, opfordrer regeringen til at rulle de forringelser af miljøbeskyttelsen tilbage, som blev indført med landbrugspakken tilbage i 2015. Dette bør ifølge hende ske som et led i de forhandlinger, som regeringen netop nu har med partierne om et indgreb mod kvælstofforureningen.

”Landbrugspakken har ikke virket efter hensigten, for kvælstof-udledningen er ikke faldet som forventet. Derfor bør regeringen med det samme rulle forringelserne fra landbrugs-pakken tilbage, så der bliver genindført en reduktion af landbrugets forbrug af gylle og gødning, siger hun.

Maria Reumert Gjerding opfordrer samtidig til at se på en jordreform, som en del af løsningen:

Jordfordeling

Ifølge Gjerding er der brug for langsigtede løsninger.

”Landbrug og Fødevarer har netop fremlagt et forslag til en jordreform, som vil kunne være med til at løse problemerne. At tage jord ud af produktion og give arealerne tilbage til naturen, kan være med til at reducere udledningen af kvælstof til vores sårbare vandmiljø. Det vil samtidig betyde, at vi kan få genskabt den naturlige hydrologi, så ådale og åer igen kan få mulighed for at slynge sig gennem landskabet”, slutter Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: Årets NOVANA-rapport bekymrer miljøministeren

Fakta

Hvert år tager Aarhus Universitet temperaturen på naturens og vandmiljøets tilstand med NOVANA-rapporten.

De foreløbige resultater fra rapporterne viser, at der er blevet udledt 58.000 ton kvælstof til de danske kystvande i 2018, når der korrigeres for, at 2018 var et særligt tørt år.

Udledningen i 2018 er dermed en anelse lavere, men er ikke faldet som forventet i forhold til de seneste år. I 2017 blevkvælstof-udledningen opgjort til 60.000 ton.

Dermed har udledningen været stigende siden 2012, hvor den var knap 55.000 tons.

Kilder: DN, Miljøministeriet

Kilder: DN, Ritzau, Altinget, Miljøministeriet