Foto: Joca a/s

Næstved: Borgere kan veje affaldet og følge CO2-aftrykket

Mikael Kristensen
Følg mig

I Næstved Kommune skal et pilotprojekt nu forbedre affaldsordningen. Affaldet vil fremover blive vejet ved aflevering, så borgerne kan følge med i, hvor stort deres CO2-aftryk er.

AFFALDSHÅNDTERING: Pilotprojektet omfatter fire nedgravede affaldscontainere og en papkomprimator på tre gader i et udvalgt område inden for en radius på ca. 75 meter i det centrale Næstved. Her skal affald fra private husholdninger og forretninger i området ende i samme affaldssystem. Forventningerne til effekterne er store, lyder det i en pressemeddelelse. Færre affaldscontainere i bymidten, mindre affaldskørsel og trafikstøj samt lavere energiforbrug, fordi der skal køres færre gange efter affald.

I Næstved Kommune har både borgere og erhvervsliv bidraget med input til projektet. Når projektet er afsluttet om et års tid, vil erfaringerne indgå i kommunens overvejelser om et samlet nedgravet affaldssystem.

”Vores viden fra pilotprojektet skal indgå i vurderingen af mulighederne for at indføre affaldsløsningen i hele Næstved centrum, så vi får en mere attraktiv bymidte og mindre tung trafik,” siger Anette Moss, projektleder i Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling fra innovations-, videns- og inspirationsklyngen Ressource City i Næstved, der står bag pilotprojektet.

Borgere kan følge deres CO2-aftryk

Borgerne har en central rolle i pilotprojektet. Alle, der bor i forsøgsområdet, får et personligt nøglekort, der åbner affalds-hub’en. Når man lægger sit affald i den enkelte hub til enten madaffald, restaffald, papir eller metal, glas, plastik, vejes det, og forbrugeren får at vide, hvor meget CO2, der er sparet ved at sortere affaldet. Undervejs i pilotperioden får borgerne og forretningerne løbende meldinger om, hvor meget CO2 borgeren eller virksomheden har sparet ved at sortere.

”Det nye er, at affaldet bliver vejet ved aflevering, så borgeren kan følge med i, hvor stort deres CO2-aftryk er. Det skaber en ny dimension og mulighed for at bygge et belønningssystem til de borgere og dele af erhvervslivet, der er særligt gode til at sortere og spare på affaldet,” siger Anette Moss.

“Det nye er, at affaldet bliver vejet ved aflevering, så borgeren kan følge med i, hvor stort deres CO2-aftryk er. Det skaber en ny dimension og mulighed for at bygge et belønningssystem til de borgere og dele af erhvervslivet, der er særligt gode til at sortere og spare på affaldet”

Anette Moss

Affaldssystemet bliver digitaliseret og behovsstyret. Affaldscontainerne er udstyret med sensorer og sender automatisk en SMS til vognmanden, når de er 80 procent fyldte. Det vil foregribe unødvendige tømninger af halvt fyldte containere, men af hensyn til hygiejnen vil containere med grønt affald blive tømt mindst hver 14. dag.

Tankerne om at få affaldscontainerne ud af bymidten har eksisteret længe i kommunen. Med støtte fra EU’s Regionalfond bliver det nu muligt at få afprøvet muligheden i praksis, at bruge erfaringer fra andre kommuner og at vove sig ud i nye løsninger.

”Uden EU-midler var vi ikke gået i gang med at udvikle et digitalt feedback-system. Digitale systemer er ressourcekrævende, og der er derfor behov for økonomisk bidrag, før en kommune kan kaste sig ud i det – og dermed fremme den grønne udvikling,” fortæller Anette Moss.

Erhvervslivet er en afgørende partner

Som noget nyt omfatter pilotprojektet ikke blot affald fra private husholdninger, men også fra forretninger i området.

”Det er afgørende, at så store dele af erhvervslivet er med, for at vi kan få affaldscontainerne og den tunge trafik ud af bymidten. Vi har inddraget erhvervslivet i pilotområdet på et tidligt tidspunkt, og det har givet virksomhederne mulighed for medbestemmelse og en følelse af ejerskab til projektet. Deltagelsen er selvfølgelig frivillig, men vi oplever stor opbakning fra erhvervslivet,” siger Anette Moss.

Forsøget med de nye affaldscontainere er en del af Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudviklings-projektet i Næstved Kommune, som med støtte fra EU’s Regionalfond sætter fokus på bæredygtig, grøn byudvikling, blandt andet med energireduktion gennem smarte løsninger og metoder. Desuden tilbyder projektet hjælp til virksomheder, der kan være med til at skabe grøn vækst i kommunen. Projektet er en del af Ressource City, der driver forskellige projekter med grønt fokus i Næstved Kommune.

Borgere og virksomheder i et kvarter i Næstveds bymidte skal fra det nye år sortere deres affald skulder ved skulder. Affaldet ender i fælles underjordiske containere, og borgere og virksomheder kan følge deres CO₂-aftryk løbende. Foto: Gary Chan

Andre byer kan bruge modellen

I Ressource City er man overbevist om, at man med projektet har fat i en model, der kan overføres til andre byer i samme situation og med samme størrelse:

”Vores erfaringer kan skaleres til andre byer med bykerner, der ligner Næstved, hvor affaldssystemet er adskilt mellem borgere og erhverv. Derfor laver vi en ”kogebog” med vores erfaringer. Den vil kunne hjælpe andre byer til at få antallet af affaldsbiler og containere betragteligt ned i områder med en blanding af bolig og erhverv,” siger Anette Moss.

Affaldssystemet skal graves ned og sættes i drift i løbet af 2020 og derefter testes i et år. EU’s Regionalfond støtter i hele landet tilsvarende byudviklingsprojekter, der har fokus på at skabe bæredygtig og grøn byudvikling.

Kilde: Ritzau, Erhvervsstyrelsen