Foto: DN

DN forlanger handling efter sprøjtegift-fund i grundvand

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort en historisk stor screening af sprøjtegifte i vores grundvand, og der er fundet flere ulovlige sprøjtegifte, som aldrig har været godkendt i Danmark. Danmarks Naturfredningsforening kræver nu en markant styrket indsats.

Den længe ventede massescreening af grundvandet er netop offentliggjort. Den er et supplement til den normale grundvandsovervågning for at tjekke, om der skal testes for flere stoffer i den løbende overvågning.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening (DN) er der taget prøver fra i alt 263 boringer fordelt over hele landet. Og der er fund af rester af sprøjtegifte i 20 procent af boringerne, hvor ti stoffer er fundet over grænseværdien. Ifølge DN har mange af de 33 fundne stoffer ikke før været testet i dansk grundvand.

Ifølge Maria Reumert Gjerding, der er præsident i DN, er det mest opsigtvækkende, at der er fundet tre ulovlige sprøjtegifte, som aldrig har været godkendt i Danmark. Og det er ekstremt bekymrende, mener hun.

“De her stoffer er jo ulovlige af en årsag. Fordi de enten udgør en meget stor risiko for vores drikkevand eller sundhed. Og det viser jo desværre, at der i årevis ikke har været en god nok kontrol med brugen af sprøjtegifte eller overvågningen af vores grundvand, når vi nu finder stadig flere ulovlige stoffer, siger hun i en pressemeddelelse.

Bedre overvågning og kontrol

Det rene drikkevand er en unik resurse i Danmark og politisk har vi besluttet en nul-tolerance over for sprøjtegift i drikkevandet. Alligevel findes der hver eneste år flere hundrede ulovlige sprøjtegifte, når myndigheder gennemfører kontrolbesøg hos landmænd og gartneriet, lyder det fra DN.

Organisationen påpeger at man i årevis har vidst, at der var et stort omfang af ulovlige sprøjtegifte på markedet uden, at myndighederne har screenet for dem i overvågningen. Før nu. Og det er vel og mærke ikke alle ulovlige sprøjtegifte myndighederne nu har testet, lyder det fra DN.

Ifølge Maria Reumert Gjerding er det problematisk, at myndighederne har sovet i timen. Hun efterlyser en styrket kontrol, en bedre overvågning og en målrettet indsats for at komme de brodne kar i landbruget til livs, lyder det.

“Jeg håber virkelig, at politikerne vil tage beskyttelsen af drikkevandet langt mere alvorligt. Vi ved, at der løbende importeres ulovlige sprøjtegifte til Danmark. Og nu finder vi dem i grundvandet.  Her bliver myndighederne nødt til at styrke kontrollen og lave en langt mere finmasket overvågning”, siger hun.

Forbyd sprøjtegifte, hvor drikkevandet dannes

Hvis vi skal sikre en reel beskyttelse af drikkevandet, mener DN at politikerne skal sikre et forbud mod brug af sprøjtegifte, der hvor drikkevandet dannes i de såkaldte følsomme indvindsområder.

“Bedre kontrol og overvågning klarer det ikke alene. Hvis vi virkelig mener, at vi skal beskytte vores drikkevand til kommende generationer, bliver vi nødt til at stoppe med at bruge sprøjtegifte der, hvor der er en risiko for, at det ender i drikkevandet”, lyder det fra Gjerding.

Fakta om ulovlige stoffer fundet i grundvandet:
  • I den nye massescreening er der blevet testet for 415 stoffer i samlet 263 boringer.
  • Der er fundet 33 stoffer i 20% af de analyserede boringer.
  • Der er fundet 11 stoffer over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter. Syv af stofferne er ulovlige at benytte i Danmark i dag. 
  • Tre af de 11 stoffer, metazachlor ESA, metazachlor OA og t-sulfinylacetic acid, stammer fra to sprøjtemidler, som aldrig har været godkendt til anvendelse i Danmark.
  • Begge stoffer er forbudt fordi risikoen for udvaskning til grundvandet var for stor. Det europæiske agentur for fødevaresikkerhed EFSA vurderer, at stofferne kan være kræftfremkaldende.

Læs mere om fund af sprøjtegift i Danwatch’ store artikelserie

Kilde: Ritzau, Danmarks Naturfredningsforening