Foto: Reza Shayestehpour

Ny politisk aftale om klimatilpasning

Efter en rekordvåd vinter har S-regeringen og partierne bag vandsektorloven indgået en bred politisk aftale om bedre klimatilpasning.

KORT NYT: Med den nye politiske aftale indføres nye og enklere regler for vandselskabernes klimatilpasning. I dag er vandselskaberne ofte bundet af, at kommunerne skal bidrage med 25 procent af finansieringen, hvilket betyder, at projekterne har indgået i den almindelige prioritering i kommunerne.

Det krav fjernes fremadrettet, og det skal bane vejen for billigere og mere effektiv klimatilpasning af kloakkerne.

Regelændringen betyder, at vandselskaberne vil få bedre muligheder for at lave klimatilpasningsprojekter over jorden, eksempelvis ved fordybninger i parker og langs veje, som kan lede regnvandet væk. Det er i gennemsnit fire gange billigere end kloakprojekter.

”Nu laver vi en gennemgribende sanering af reglerne og skaber bedre rammer for billigere projekter, så vi kan få meget mere klimatilpasning for pengene. Det skal sætte gang i projekterne ude i kommunerne”, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Aftalen er indgået mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

“Det er glædeligt, at der nu igen indføres regler som fjerner kommunernes betaling til at håndtere problemer med regnvand. Enhedslisten har i to folketingssamlinger stillet forslag om bedre og enklere regler for klimatilpasning i kommuner, og jeg ser frem til at der igen gennemføres mange løsninger som kan beskytte boliger og infrastruktur mod skybrud og store regnmængder”, siger Søren Egge Rasmussen, MF, Enhedslisten.

I dag er der flere forskellige regelsæt, som ikke spiller sammen. Med aftalen bliver de forskellige regelsæt for vandselskabers klimatilpasning samlet i ét.

Det skal gøre det lettere at anvende og administrere reglerne. De nye regler skal implementeres ved en ændring af vandsektorloven samt en del øvrig lovgivning på vandområdet og forventes at træde i kraft ved årsskiftet 2020/2021.

”Rigtig mange mennesker oplevede omfattende konsekvenser ved vinterens massive regnfald. Huse blev oversvømmet, og folk blev evakueret. Derfor har det været en prioritet for regeringen at få forbedret forholdene”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet & Ritzau