Foto: Jonathan Kemper

151 anbefalinger til konkret politisk handling

Af Torleif Jonasson
Formand, 92-gruppen
Generalsekretær, FN-forbundet

DEBAT: Danmark ligger i top i den årlige SDG-Index rapport, som sammenligner FN-medlemslandenes indsats for Verdensmålene. Men det er egentlig ikke så imponerende. Vores forudsætninger er meget bedre end f.eks. lande som Syrien eller Sudan, der kæmper med krige og ustabilitet. Vi skal ikke bare ligge i toppen, gennemsnitligt set. Nej, vi skal stræbe efter at ligge i toppen på alle mål – og sikre at resten af verdens lande også kan komme i mål med Verdensmålene. Vi kan gøre det meget bedre, også politisk.

Medlemsorganisationerne i ’92-gruppen – Forum for bæredygtig Udvikling’ og ’Globalt Fokus – Folkelige organisationers udviklingssamarbejde’ udgav i begyndelsen af juni en Spotlight-rapport. Hver udfordring følges op med konkrete anbefalinger til, hvad man fra politisk side kan gøre i Danmark for at løse udfordringerne.

Rapporten giver et øjebliksbillede af, hvordan det står til med Danmarks opnåelse af Verdensmålene netop nu og er tænkt som inspiration til den kommende regering og medlemmer af Folketinget. Dertil finder man ti generelle anbefalinger i rapporten til politisk handling, og 151 anbefalinger til konkret politisk handling, fordelt indenfor 16 af de 17 verdensmål og med fokus på 65 af de 169 delmål. Flere af anbefalingerne kan relativt nemt iværksættes, men de store systemiske udfordringer kræver, at der træffes store og modige valg af vores politikere.

“Rapporten giver et øjebliksbillede af, hvordan det står til med Danmarks opnåelse af Verdensmålene netop nu og er tænkt som inspiration til den kommende regering og medlemmer af Folketinget”

Torleif Jonasson, formand 92-gruppen og generalsekretær i FN-Forbundet

Vi har et globalt ansvar for at bidrage til løsningen af alle verdensmålene, både i Danmark og gennem enstærkere international indsats. På bagkant af folketingsvalget er på høje tid, at vi i Danmark – sammen med resten af verdens lande – står ved vores udfordringer og tager ansvar gennem politisk handling for bæredygtige løsninger.

Vi har i Danmark vigtige erfaringer med at opbygge et relativt velfungerende og retfærdigt velfærdssamfund. Danske organisationer viser i rapporten, at vi bør bidrage langt mere på den internationale scene med disse erfaringer.

Nationale mål og klimalov

Samtidig ser vi en stigende ulighed i Danmark, hvilket modsiger mål 10: Mindre ulighed. Vi har nemlig store udfordringer herhjemme, især med de mål som handler om bæredygtigt forbrug og produktion, klima, biodiversitet og vores globale fodaftryk. Ét eksempel er udledningen af partikler fra transportbranchen, der ligger langt over grænseværdien, hvilket er omfattet af mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Og så skal vi gennemføre en klimalov, som vedrører mål 13: Klimaindsats.

Lige nu ser det ud til, at det med klimaloven kan lykkes. Men det er vigtigt, at der står de rigtige ting i den.

Danmark har brug for en ny klimalov, der sætter en klar ramme for den danske klimaindsats, og som er formuleret, så den sikrer, at Danmark yder sit bidrag til Parisaftalens mål. Det vil sige:

  • Loven skal forpligte Danmark til at sætte nationale klimamål, der lever op til Parisaftalen på kort, mellemlang og lang sigt. Fastsættelsen af disse mål skal baseres på et drivhusgasbudget, som viser, hvor store udledninger Danmark samlet set kan have frem mod 2050.
  • Loven skal fastslå, at reduktion af drivhusgasser er et tværgående hensyn, der bør indgå i alle relevante politikker og være et centralt mål for hele samfundet.
  • Danmark skal bidrage til det globale klimaarbejde gennem en ambitiøs indsats, både nationalt og internationalt, og være en drivende kraft i udviklingen af en europæisk og international klimapolitik, som understøtter Parisaftalen og målet om at holde temperaturstigningen nede på 1,5 grader.
  • Der skal ske minimum 70% reduktion i drivhusgasudslip i 2030.

Desuden skal der:

  • Sættes femårige delmål mindst 15 år frem.
  • Integreres klimahensyn i andre politikker.
  • Sikres at Klimarådet styrkes og er uafhængigt.
  • Satses på udvikling af grønne løsninger.
  • Sikres at Danmark er drivkraft i international klimapolitik.

Ud over vores ansvar som enkeltpersoner, så har vores folkevalgte på Christiansborg et ansvar for at sætte de nødvendige rammer og støtte de bæredygtige løsninger. Målet er i sidste ende, at både Danmark såvel som Burkina Faso, Brasilien og alle lande rykker i en bæredygtig retning.

Sikkert er det, at danske civilsamfundsorganisationer ønsker at bidrage med deres viden om bæredygtig udvikling til danske beslutningstagere. I Spotlight-rapporten er der rigeligt med inspiration at hente for det nye folketing og den kommende regering til at skabe handling, der kan sikre afgørende skridt imod et bæredygtigt Danmark – og på sigt en bæredygtig verden for mennesker, miljø og klima.

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos KLIMANYT skal overholde de presseetiske regler. Debatindlæg kan sendes til redaktion@klimanyt.dk