"Vi har en opgave med at ændre holdningen fra kun at gøre godt – til at forstå, at det at gøre godt og tjene penge ikke er hinandens modsætninger", skriver Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation. Foto: Ledernes Hovedorganisation

En bæredygtig fremtid kræver, at ledere…?

Af Bodil Nordestgaard Ismiris
Viceadministrerende direktør, Ledernes Hovedorganisation

DEBAT: En bæredygtig fremtid kræver, at ledere…?” ”fungerer som en rollemodel”, ”tager ansvar”, ”går forrest” og ”viser vejen”. Sådan lød det på Folkemødet, hvor vi bad ledere, ledelsesrådgivere, kendisser og såkaldt ”almindelige” mennesker fuldføre sætningen ovenfor. Dermed blev der tegnet et billede af den visionære leder, der forstår at sætte kursen, hvis vi skal sikre en bæredygtig fremtid. Og det kan jeg kun være enig i.

Det handler selvfølgelig om FN’s 17 verdensmål, der også med god grund bliver kaldt for verdens vigtigste plan. Og Danmark gør det godt. I det internationale SDG-Index scorer vi en global 2. plads og er dermed rigtigt dygtige til at implementere verdensmålene. Det kan vi jo så glæde os over men kun for en kort stund. FN-verdensmål hviler på et solidaritetsprincip, og for første gang i historien deler vi skæbne med Afrika. Vi er altså ikke i mål, før Afrika er det. Og samlet set, ser det ikke for godt ud.

I en hel ny og opsigtsvækkende FN-rapport (FN’s Global Sustainable Development Report, 2019) bliver det slået fast, at verden halter bagud. Vi er slet ikke på sporet. Og det er højst tvivlsomt, om vi overhovedet når i mål. De næste 11 år bliver med andre ord enormt vigtige, og det forudsætter et globalt udsyn, ambitiøse mål og modet til at tænke langsigtet. Det kalder kort sagt på lederskab på alle niveauer.

“De næste 11 år bliver enormt vigtige, og forudsætter et globalt udsyn, ambitiøse mål og modet til at tænke langsigtet. Det kalder kort sagt på lederskab på alle niveauer”


Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør, Ledernes Hovedorganisation

Ledere der kan gå foran

Vi har brug for politikere, der har mod og vilje til at udstikke en kurs, der vil guide os alle sammen i en mere bæredygtige retning. Og vi har brug for ledere, der tør gå foran. Ledere er nemlig den menneskelige faktor, der kan være med til at realisere de 17 verdensmål gennem bæredygtig ledelse.

7 ud 10 danske ledere er ansat på arbejdspladser, som allerede arbejder med FN’s verdensmål på den ene eller anden måde. Det viser en ny undersøgelse blandt medlemmerne af Lederne. Det er tal, der altså viser, at danske ledere har taget målene til sig.

Når vi spørger nærmere ind til, hvorfor virksomhederne har valgt at arbejde med verdensmålene, er det ønsket om at tage et større samfundssansvar, som fylder mest. Det er naturligvis rigtig positivt, men det er afgørende for både opfyldelsen af verdensmålene bredt set, og for virksomhedernes arbejde med dem, at det ikke bare bliver noget, erhvervslivet arbejder med for at være ”gode” i en samfundsmæssig kontekst.

Vi har en opgave med at ændre holdningen fra kun at gøre godt – til at forstå, at det at gøre godt og tjene penge ikke er hinandens modsætninger. Det handler om at skabe en udvikling, hvor vi tænker profit men også tænker mennesker, formål og kloden ind i regnestykkerne.

Bæredygtighedsindsatser skal forankres strategisk og operationaliseres i konkrete mål og dermed tildeles en plads på lige fod med de traditionelle nøgletal i virksomhedernes regnskaber. Gør lederne det klogt, kan det styrke deres forretning.

“Det handler om at skabe en udvikling, hvor vi tænker profit men også tænker mennesker, formål og kloden ind i regnestykkerne”.


Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør, Ledernes Hovedorganisation

Nye markedsmuligheder for 12.000 milliarder dollars

Ifølge FN’s nye rapport åbner verdensmålene op for nye markedsmuligheder for 12.000 milliarder dollars årligt over de næste 5-10 år. Det er inden for landbrug og fødevarer, energi, sundhed og byudvikling. Og her har Danmark en konkurrencefordel. Vi har brug for at få konkretiseret disse muligheder, så danske ledere kan se, hvordan de med nye forretningsmodeller kan udnytte de nye markedsmuligheder.

I Danmark er vi allerede i førerfeltet på en række klima- og miljøteknologier, som kan eksporteres. Det har virksomheder som Vestas, Arla og energiselskabet Ørsted nydt godt af. Listen over virksomheder, som har sat kursen mod en mere klimavenlig og bæredygtig forretningsmodel, er heldigvis meget, meget længere end de tre nævnt ovenfor.

Imidlertid er det også vigtigt at huske på, at Danmark er kendetegnet ved at have mange små virksomheder, og derfor er der mange ledere, der har svært ved at se sig selv kopiere store koncerner med en gennemarbejdet bæredygtighedsstrategi. For at kunne udnytte nye forretningsmuligheder, er ledere derfor nødt til at tænke i partnerskaber.

Vores tal viser, at for 4 ud af 10 lederes vedkommende har arbejdet med verdensmålene medført nye strategiske samarbejder. Og det er positivt. Hvis vi som nation skal udrettet noget stort på den internationale scene skal erhvervslivet, private investorer, offentlige aktører og civilsamfundet finde sammen for at skabe bæredygtige løsninger.

Hvis vi skal fremme arbejdet med bæredygtighed blandt de danske ledere, er der er behov for at sikre kvalificeret viden om verdensmålene og sikre, at målene bliver ”oversat” til konkrete initiativer, som ledere kan handle på.

Synliggørelse af gode eksempler på, hvordan danske ledere arbejder med verdensmålene skal ligeledes prioriteres. Der er kort sagt behov for at dyrke et ledelsesmiljø i Danmark, hvor det er let at dele viden og lære af andre, som går foran med bæredygtig ledelse.

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos KLIMANYT skal overholde de presseetiske regler. Debatindlæg kan sendes til redaktion@klimanyt.dk

Deltag i debatten

Èn kommentar til “En bæredygtig fremtid kræver, at ledere…?

Lukket for kommentarer.