Foto: Markus Spiske

Global investor-alliance med dansk deltagelse skal sikre CO2-neutrale investeringer

En alliance af verdens største investorer med ansvar for investeringer på mere end 2.400 mia. dollars har forpligtet sig til at handle nu for at sikre, at deres porteføljer er CO2-neutrale senest i 2050. Det skriver PensionDanmark, der er medstiftere af alliancen i en pressemeddelelse.

Alliancen blev lanceret og præsenteret på FN’s Climate Summit i New York i dag mandag. Målet for Net-Zero Asset Owner Alliance, som er navnet på den nye alliance, er at “støtte implementeringen af Parisaftalen ved at accelerere decarboniseringen af den globale økonomi”.

Medlemmerne af alliancen har forpligtet sig til at sikre, at deres investeringsporteføljer er CO2-neutrale senest i 2050, og dermed bidrager til at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5 grader.

Alliancen bliver bakket op af UNEP FI (UN Environment Programme – Finance Initiative) og PRI (Principles for Responsible Investment) og støttes af WWF (World Wide Fund for Nature) og Mission 2020 – en klimakampagne, der arbejder for at reducere udledningen af drivhusgasser.

PensionDanmark er ifølge pressemeddelelsen allerede tæt på at opfylde målet om en nettoudledning på nul i kraft af store CO2-besparelser fra væsentlige investeringer i vedvarende energi, der overstiger PensionDanmarks andel af det klimaaftryk, de 800 selskaber i aktieporteføljen sætter. PensionDanmark ønsker “at yde et endnu større bidrag ved at samarbejde med nogle af de ledende investorer i verden og fortsætte med at reducere emissionen af drivhusgasser fra investeringer i aktier og ejendomme”.

”Verdenssamfundet har udvist stor handlekraft i forhold til Parisaftalen, og som investorer er vi forpligtet til at yde vores del. Verdensøkonomien skal transformere sine produktionsmetoder og energiforbrug. Forudsætningen for denne transformation er finansielle midler og innovation”, siger PensionDanmarks adm. direktør Torben Möger Pedersen.

Medlemmerne af alliancen har forpligtet sig til:

  • At transformere deres investeringsporteføljer, så de netto udleder nul drivhusgasser senest i 2050,
  • At anvende den bedste tilgængelige videnskabelige viden inklusiv IPCC’s anbefalinger,
  • At sætte delmål og løbende rapportere om opnåede delmål hvert femte år

“Alliancen kan samlet udøve aktivt ejerskab og få virksomhederne til at transformere deres forretningsmodeller, så de kommer i overensstemmelse med Parisaftalen”, siger Torben Möger Pedersen.

Blandt de stiftende medlemmer af alliancen er:

Alecta, Allianz, AMF Pension, Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), Calpers, FolkSam Group, Nordea Life and Pension, PensionDanmark, Storebrand, Swiss Re, Zürich Insurance Group.

Læs mere om alliancen

Kilde: Ritzau