"Der findes faktisk danske øko-landbrug, som i dag er helt klimaneutrale. De er endnu nogle få frontløbere, men mange vil følge efter, for ønsket er stort, og nye klimakrav om kulstofbinding bliver snart en del af Ø-mærket", skriver Helle Borup Friberg, der er direktør i Økologisk Landsforening. Foto: Økologisk Landsforening

Et klimaneutralt fødevaresystem kræver viden og oplysning hos bonde og kunde

Af Helle Borup Friberg
Adm. direktør, Økologisk Landsforening

DEBAT: For et par uger siden fremlagde FN’s klimapanel IPCC sin rapport om de klimaudfordringer, der knytter sig til landjord og menneskets anvendelse af den. Herunder navnlig landbrug og fødevareproduktion globalt. Og der er store udfordringer. For Danmark isoleret set fylder vores mad og landbrug i dag en tredjedel af danskernes gennemsnitlige, årlige CO2-udledning.

Dyrkningsform, mange dyr og meget spild er hovedsynderne, men der er en lang række andre klimaudfordringer i vores madproduktion og forbrug. Og vi skal gerne løse dem samtidig med, at vi også løser andre bæredygtigheds-mål som rent vand og biodiversitet.

Lavere udledning af klimagasser

Økologisk landbrug er ikke i mål med klimaet endnu, men ifølge forskere har de økologiske metoder fat i mange af de nødvendige løsninger. Forskere konkluderer enstemmigt, at økologisk landbrug har en lavere udledning af klimagasser per hektar. Når økologer, ikke anvender pesticider og høje gødnings-niveauer, er udbyttet i marken mindre.

Så når man måler klimaaftrykket per kg. mad, ligger økologiske og konventionelle landbrug, for langt de fleste varer, på samme niveau i dag. Det konkluderer Aarhus Universitet på baggrund af livcyklus analyser af landbrugsprodukter på tværs af flere europæiske lande.

IPCC-rapporten fremhæver også økologiske landbrugsmetoder som en del af løsningen for klimaet. Økologien bidrager blandt andet med større græsarealer og færre husdyr per hektar samtidig med, at fraværet af kemiske hjælpemidler mindsker produktionens aftryk i de økosystemer, den foregår i.

“Forskere konkluderer enstemmigt, at økologisk landbrug har en lavere udledning af klimagasser pr. hektar”, skriver Helle Borup Friberg fra Økologisk Landsforening. Foto: Økologisk Landsforening

Samlet set har dansk landbrug, uanset om det er med eller uden det røde Ø-mærke, lang vej at gå for at blive klimadukse. Heldigvis ved vi fra vores klimaarbejde i Økologisk Landsforening sammen med de økologiske landmænd, at det er muligt at tage store klimaskridt i landbruget.

Ofte kræver det blot øget viden, og der findes faktisk danske øko-landbrug, som i dag er helt klimaneutrale. De er endnu nogle få frontløbere, men mange vil følge efter, for ønsket er stort, og nye klimakrav om kulstofbinding bliver snart en del af Ø-mærket.

Og i mens vi i det økologiske landbrug arbejder med at skabe klimaforbedringer, så fortsætter den økologiske produktion uden syntetiske pesticider og kunstgødning med at bidrage til at nå en række andre mål for bæredygtig udvikling som rent vand og biodiversitet.

“Der findes faktisk danske øko-landbrug, som i dag er helt klimaneutrale. De er endnu nogle få frontløbere, men mange vil følge efter, for ønsket er stort, og nye klimakrav om kulstofbinding bliver snart en del af Ø-mærket”.

Helle Borup Friberg
Adm. direktør, Økologisk Landsforening

Som forbrugere har vi et stort ansvar for at nedbringe vores madrelaterede klimaaftryk. Når vi spiser mindre kød og meget mere grønt, som samtidig er økologisk og dermed ikke har forurenet natur og vandmiljø, så er vi med til at skubbe vores landbrug og fødevareproduktion i en mere bæredygtig retning.

At sænke vores mad-klimaaftryk i Danmark kræver både viden og vilje til at ændre adfærd. Vi har stadig meget at lære, før vi har skabt et klima-neutralt og bæredygtigt fødevaresystem. Det er en fælles opgave, som kræver både viden, oplysning og selverkendelse hos os allesammen. Bonde som kunde.

Læs mere om klimaaftryk og økologisk produktion

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos KLIMANYT skal overholde de presseetiske regler. Debatindlæg kan sendes til redaktion@klimanyt.dk