"Danmark står for kun 0.1 procent af de globale energirelaterede CO2-udledninger. Men ved at dele erfaringer med vækstøkonomierne kan effekten af vores klimaindsats mangedobles", skriver Kristoffer Böttzauw. direktør i Energistyrelsen. Foto: Energistyrelsen

Kristoffer Böttzauw: Danske løsninger er et kompas for global grøn omstilling

Af Kristoffer Böttzauw
Direktør, Energistyrelsen

DEBAT: I denne uge er jeg i San Francisco for at dele danske erfaringer om havvind. Danmark har unikke kompetencer og erfaringer med at bygge havvindmølleparker. Ved at sætte dem i spil hos vores partnere i USA, bidrager vi allerede i dag til udvikling af havvind på den amerikanske østkyst, der skal give grøn strøm til 12.5 millioner husstande i USA.

På den amerikanske vestkyst har Californien en ambition om at være 100 procent omstillet til grøn elektricitet i 2045, og derfor sætter vi nu fra dansk side ekstra fokus på at bidrage til realisering af disse ambitioner gennem danske styrkeområder som havvind og energieffektivitet.

Havvindteknologien er født i Danmark, og den erfaring, som Danmark har opbygget over 30 år med indpasning af havvind kommer USA direkte til gode gennem et fortsat tæt myndighedssamarbejde. På samme måde har vi andre styrkeområder i den danske energimodel, som kan bidrage til at vise vejen til en grøn omstilling af nogle af verdens største drivhusgasudledere. Vi har fx også unikke løsninger inden for fjernvarme, energiscenarier og fleksibilitet.

Fra 0.1 til 62 procent af den globale drivhusgasudledning

Regeringen har sat et ambitiøst mål om, at de danske drivhusgasser i år 2030 skal være reduceret med 70 procent i forhold til 1990. Målet er ikke sat efter, hvad der kan lade sig gøre, men hvad der er brug for at gøre, for at Danmark lever op til Paris-aftalens temperaturmål. Det vil kræve, at vi udvikler nye løsninger, som ikke findes i dag, hvis vi skal indfri dette mål.

Og selvom Danmark er et lille land med 5.8 millioner mennesker, synes jeg, at vi skal gå foran på denne måde – når vi også samtidig har fokus på at hæve de globale ambitioner for grøn omstilling. Det danske eksempel er det stærkeste bidrag, vi kan give på vejen mod en global grøn omstilling.

Danmark står for kun 0.1 procent af de globale energirelaterede CO2-udledninger. Men ved at dele erfaringer med vækstøkonomierne kan effekten af vores klimaindsats mangedobles. Energistyrelsen samarbejder i dag med 15 lande, der tilsammen står for 62 procent af den globale CO2-udledning. I blot et enkelt projekt under vores lange og tætte samarbejde med Kina, har vi bidraget til, at Kina reducerer deres CO2-udledning med hvad der svarer til 2/3 af den årlige danske udledning fra energisektoren.

“I blot et enkelt projekt under vores lange og tætte samarbejde med Kina, har vi bidraget til, at Kina reducerer deres CO2-udledning med hvad der svarer til 2/3 af den årlige danske udledning fra energisektoren”

Kristoffer Böttzauw
Direktør, Energistyrelsen

Vores erfaring og viden om grøn omstilling er værdifuld for hele verden. Og når vi etablerer samarbejder med andre styrelser og ministerier i vores samarbejdslande, giver det os adgang til at styrke de politiske beslutninger hos nogle af verdens største lande. Danske myndigheder kan på denne måde være en katalysator for politikudvikling, national planlægning og implementering af lovgivning – og dermed grøn omstilling.

Om Kristoffer Böttzauw:
Kristoffer Böttzauw har siden 2018 været direktør i Energistyrelsen. Før dette var han afdelingschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Fra 2013-2016 var han ansat som vicedirektør i Energistyrelsen. Böttzauw er uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet og har en master i offentlig ledelse fra CBS og Københavns Universitet.

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos KLIMANYT skal overholde de presseetiske regler. Debatindlæg kan sendes til redaktion@klimanyt.dk