SF har foreslået en flyafgift, som ligger på et niveau, der ligner det man har i Sverige og Tyskland. Foto: Steen Brogaard

Signe Munk: Flyafgift er et kinder-æg

Af Signe Munk
MF’er og klimaordfører, SF

DEBAT: I debatten om flyafgift hører man tit to hold – ét der siger at vi skal have flyafgift for at motivere os til at flyve mindre og vælge mindre klimaskadelige transportformer, og ét der siger at vi i stedet skal satse på klimavenligt flybrændstof.

Men sandheden er at en flyafgift kan hjælpe os på begge fronter. I dag har flyvning en urimelig konkurrencefordel ved at være helt uden brændstofafgift, selvom det er en af de mest klimaskadelige transportformer.

Vi hører ofte, at en dansk flyafgift blot vil flytte flyvningen, så danskere bruger lufthavne i Sydsverige eller Nordtyskland i stedet. Men det forholder sig omvendt. Danmark er det eneste land i Nordeuropa, som slet ikke har flyafgift. Det vil sige det er os, der prøver at undergrave nabolandenes forsøg på at fjerne flyvningens urimelige konkurrencefordel.

SF har foreslået en afgift, som ligger på et niveau, der ligner det man har i Sverige og Tyskland, nemlig, 60, 200 og 400 kroner for henholdsvis korte, mellemlange og lange flyrejser.

Vi har allerede set, at man i Sverige har succes med at begrænse flyvningen. Men det ville klart være bedre at få en europæisk flybrændstofafgift. Dette har dog lange udsigter.

Når SF har foreslået denne passagerafgift, som er afpasset efter rejsens længde, er det fordi vi har fået at vide, at kun EU har ret til at lave en egentlig brændstofafgift. Nu har de radikale foreslået en afgift på udledninger fra fly. Hvis der er chance for, at en sådan vil blive accepteret af EU, er SF klart med på at prøve dette.

Men fra Socialdemokratiet og de borgerlige hører vi, at vi i stedet for afgift skal arbejde for at få klimavenlige brændstoffer ind i flyene. Men en afgift på flyvning med fossilt brændsel vil netop gøre det lettere for mere klimavenlige brændstoffer at konkurrere – samtidig med at afgiften vil få os alle til at tænke os lidt bedre om, i forhold til hvor tit vi sætter os op i et fly.

“SF har foreslået en afgift, som ligger på et niveau, der ligner det man har i Sverige og Tyskland, nemlig, 60, 200 og 400 kroner for henholdsvis korte, mellemlange og lange flyrejser”.

Signe Munk, klimaordfører, SF

Dernæst hører vi, at en flyafgift vil ramme de lavtlønnede, mens de rige blot vil flyve videre. Dette har SF’s forslag allerede taget højde for – ved at foreslå den grønne check forøget med 200 kr om året. Det vil betyde at den lavtlønsfamilie, som eksempelvis flyver én gang om året inden for Europa, vil blive holdt skadesløs, mens den rigere familie, som flyver flere gange om året, og måske også oversøisk, kommer til at betale mere.

Alt tyder på, at det vil vare mange år, før vi får el-fly på andet end de helt korte flyrejser. Det er mere realistisk at udvikle biobrændstoffer. Men her er det afgørende, at disse ikke bliver baseret på landbrugsafgrøder.

En beregning har vist, at hvis vi skal dyrke afgrøder for at lave brændstof til alle verdens fly, skal vi bruge et areal på størrelse med hele Indien. Men samtidig bliver der stadig større pres på landbrugsarealerne på grund af befolkningstilvækst og fordi flere fattige på kloden stiger op i middelklassen. Og hvis disse så også begynder at flyve som os, vil der slet ikke være areal nok.

Langt bedre er det hvis vi kan lave flybrændstof baseret på affalds- og biprodukter. Lige nu starter et spændende projekt, hvor Aalborg Universitet, kommunen og lufthavnen vil udvikle flybrændstof på basis af spildevandsslam og organisk husholdningsaffald. Men en af barriererne for den slags projekter er netop at det afgiftsfri fossile brændsel er så billigt. Her er afgift altså også en hjælp.

Med andre ord – det kan kun gå for langsomt. I SF presser vi på alt det vi kan.

Om Signe Munk:
Signe Munk er født 10. marts 1990 i Odense. Hun er folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti og er valgt i Vestjyllands Storkreds ved folketingsvalget 5. juni 2019. Hun studerer til sygeplejerske på Københavns Professionshøjskole fra 2016, hvor hun pt. har orlov. Signe Munk er uddannet bachelor i statskundskab fra Aarhus Universitet.

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos KLIMANYT skal overholde de presseetiske regler. Debatindlæg kan sendes til redaktion@klimanyt.dk