Verdenshavene stiger og bliver varmere ifølge en ny rapport fra FN's klimapanel. Foto: Matt Hardy/Unsplash

FN’s klimapanel: Verdens have stiger med uventet hast

Mikael Kristensen
Følg mig

FN’s klimapanel, IPCC, konkluderer i en ny rapport, at havisen smelter og havene opvarmes med større hast end tidligere antaget. Rapporten tegner et faretruende billede af klimaforandringerne og efterlyser resolut og ambitiøs handling.

Verdenshavene stiger og bliver varmere. Havene mister ilt og forsures, og vi vil få flere ekstreme oversvømmelser fremover. Og det vil alt sammen ske hurtigere, end forskerne tidligere har forudset i deres forskning.

Det er nogle af hovedkonklusionerne i en rapport som FN’s Klimapanel offentliggjorde mandag 25. september. Rapporten fastslår, at håndteringen af klimaforandringerne er fuldstændig afhængig af hastig grøn omstilling og klimatilpasning.

”Det er alarmerende, at verdenshavene stiger og bliver varmere hurtigere end forventet. Det burde efterhånden stå tindrende klart for alle, at der ikke nogen vej uden om at sætte ambitiøse klimamål. Regeringen lytter til videnskaben. Og videnskaben siger, at verdens regeringer skal handle nu,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Livet i havene forandres

Livet i jordens have forandres også. Opvarmningen af havene har ifølge rapporten medført store geografiske forskydninger i forekomsten og hyppighed af marine plante- og dyrearter. Det gælder lige fra plankton og fisk til pattedyr og havfugle. Det har konsekvenser for samspillet mellem arterne, det påvirker deres udbredelse og har en lang række følger for økosystemerne i havene. 

”Havområderne spiller en nøglerolle i klimasystemet, og det er nedslående, at vi presser dem til det yderste. Det er derfor vigtigt, at vi reducerer udledningerne, og samtidig passer bedre på vores havmiljø gennem blandt andet flere beskyttede havområder,” siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Rapportens konklusioner kan læses her

Fakta om IPCC

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) er et videnskabeligt panel i regi af FN. Panelet har til formål at samle og skabe et opdateret overblik over den viden og forskning, som findes om klimaforandringer og deres potentielle konsekvenser for miljø, samfund og økonomi samt om klimatilpasning, der kan imødegå ændringerne.

Arbejdet i IPCC understøtter arbejdet under FN’s Klimakonvention (UNFCCC). Klimakonventionens formål er at stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser på et niveau, hvor det ikke skaber farlige klimaforandringer.

Kilde: Ritzau, Klima-, Energi og Forsyningsministeriet