Foto: Bennett Tobias

Stærkt dansk-tysk samarbejde skal sikre grønne energiløsninger

Stine Funder Poulsen
Latest posts by Stine Funder Poulsen (see all)

KORT NYT: Lige nu styrkes samarbejdet mellem den tyske delstat Baden-Württemberg og Danmark, da Franz Untersteller, der er klima-, energi- og miljøminister fra delstaten i disse dage har været på rundtur i Danmark for at hente inspiration fra eksisterende løsninger.

Under besøget underskrev klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) og Untersteller en interesseerklæring, der skal sikre videns- og erfaringsudveksling på myndighedsniveau mellem Danmark og delstaten.

Ambitiøse klimamål

Både Danmark og delstaten i Tyskland har ambitiøse klimamål, der danner baggrund for mødet og aftalen. Baden-Württemberg har et mål om at lukke deres sidste atomkraftværk i 2022 til fordel for vedvarende energi. Hertil kommer også et mål om at reducere statens energiforbrug med 50 procent, samt at 80 procent af energien skal komme fra vedvarende energi.

Danmark og den tyske delstat har desuden en stolt historie for samarbejde. I 2017 underskrev begge parter en aftale om at dele viden og erfaring, altså en aftale der minder en del om den nye. Ligeledes deler Danmark og Baden-Württemberg en fælles ambition om at være klimaneutrale i 2050.

Danmark ser sig selv som foregangsland for nye grønne løsninger. På FN’s klimatopmøde i september 2019 spillede Danmark fx en større rolle, da Danmark forud for mødet havde fået til opgave at lede den grønne udvikling på energisektor-niveauet. Ligeledes fandt C40-topmødet sted i København for få uger siden, ledet af Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

Af innovative løsninger fra dansk siden blev blandt andet forbrændingsanlægget ved Amager Bakke og Marselisborg Vandværk i Aarhus vist frem som inspiration under Unterstellers visit i Danmark.

Fakta

Baden-Württemberg har sat ambitiøse klimamål for 2050 kendt som 50-80-90 målene.

De går ud på at øge energieffektiviteten med 50 procent i forhold til 2010

80 procent af energien i delstaten skal komme fra vedvarende energi og udledningen af drivhusgasser skal sænkes med 90 procent i forhold til 1990.

I 2017 eksporterede Danmark energiteknologi til Tyskland for over 12 mia. kroner.

Det svarer til en sjettedel af branchens samlede energieksport.

To tredjedel af eksporten er grøn energiteknologi.

Kilde: State Of Green, Udenrigsministeriet, Energistyrelsen

Samspil for løsninger

Mødet i Danmark var arrangeret af State of Green, den danske ambassade i Berlin og Energistyrelsen.

Under mødet var der især fokus på energieffektivitet, varme og bygninger. Områder hvor også det private erhvervsliv og kommunerne spiller en afgørende rolle. Selv sagde Untersteller i forbindelse med besøget at delstaten kan lære meget af Danmarks 40 års erfaring med fx varmeeffektivisering.

“Det tætte samarbejde mellem Danmark og Baden-Württemberg har været en succes, fordi vi hjælper hinanden i den grønne omstilling. Vi agerer som strategiske partnere i arbejde med at bekæmpe klimaforandringerne. Vi deler vores udfordringer, men også vores innovative teknologier og løsninger med hinanden, og det er den eneste måde, hvorpå vi kan sikre, at vi kan efterlade en planet til vores fremtidige generationer”, siger Untersteller i forbindelse med besøget.

Kilde: State of Green, Udenrigsministeriet, Energistyrelsen