Tidligere i år mødtes klimaminister Dan Jørgensen (S) til indledende drøftelser med støtterpartierne ved Amager Strand. Nu er klimaloven en realitet. Foto: Mikael Kristensen

Erhvervsliv: Klimaloven er en god nyhed for Danmark

Mikael Kristensen
Følg mig

Hos Dansk Industri og Dansk Byggeri er man klar til at bidrage til klimaarbejdet, der venter, når det ambitiøse mål om at bringe udledningen af klimagasser ned med 70 procent skal nås inden for de næste 10 år.

Fredag aften i denne uge kunne klimaminister Dan Jørgensen (S) sammen med forligspartierne melde den gode nyhed ud: Danmark får sin første klimalov.

Samtlige partier i Folketinget minus Liberal Alliance og Nye Borgerlige står bag klimaloven, hvilket lægger grundstenen for en langtidsholdbar klimalov, der ikke vælter omkuld alt efter de politiske vinde.

Hos de danske brancheorganisationer Dansk Industri og Dansk Byggeri vækker den nye klimalov glæde:

“Klimaloven er utrolig vigtig også for de kommende generationer. Og med så stor en politisk opbakning, er der grundlag for, at Danmark kan blive grønt foregangsland. Men det kræver vilje, hårdt arbejde og investeringer at indfri de mål, der nu er sat, siger direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Hos Dansk Industri er man ligeledes begejstret for gårsdagens brede aftale blandt forligspartierne:

“Vi har fået en klimalov, som bliver en rettesnor for politikere, erhvervsliv og borgere i Danmark. Med et mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030 har et bredt flertal i Folketinget sat en klar og ambitiøs retning. Det er godt, at der nu er skabt sikkerhed om fremtidens klimapolitik”, lyder det i en pressemeddelelse.

Med et mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030 har et bredt flertal i Folketinget sat en klar og ambitiøs retning , lyder det fra Dansk Industri.

Klimarådet som vagthund

Med aftalen om klimaloven sikres klimarådet en reel uafhængighed af det politiske system, og hos Dansk Byggeri påpeger man, at det er en betydelig nyskabelse at netop Klimarådet bliver en vigtig vagthund i forhold til de 10-årige delmål, der skal fastsættes hvert femte år.

Klimarådet skal nemlig løbende vurdere, om man når de klimamål, der er stillet op.

Klimaloven indeholder også en ambition om, at udledningen af klimagas skal bringes ned, uden at det går ud over muligheden for at drive virksomhed i Danmark.

“Ikke mindst den ambition er vigtig for, at Danmark kan blive et grønt foregangsland og virke som inspiration for andre lande”, lyder det fra Dansk Byggeri.

Læs mere: Alle vil påvirke kampen om klimaloven

Klimapartnerskaber får betydning

Ifølge Dansk Byggeri er arbejdet i de 13 klimapartnerskaber, som erhvervslivet har engageret sig i tidligere i år, meget vigtige.

Ikke mindst fordi de ifølge Dansk Byggeri bidrager med brugbare bidrag til indholdet i de klimahandlingsplaner, der skal udarbejdes i foråret 2020 og som skal vise, hvordan ambitionerne i klimaloven kan blive til virkelighed.

Ifølge Dansk Byggeri står boliger og bygninger nemlig for 40 procent af al energiforbrug i Danmark og bygge- og anlægsbranchen alene for 30 procent af udledningen af klimagasser.

“Bygge- og anlægsbranchen er ikke til at komme uden om. Vi ser frem til at bidrage med forslag, der kan gøre den ambitiøse grønne omstilling, Danmark har forpligtet sig til med klimaloven, til virkelighed, siger Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Godt politisk håndværk

Ifølge Dansk Industri er der tale om rigtig godt politisk håndværk fra alle forligspartierne bag klimaloven, og der er ros til at klimaloven fastsætter bærende principper for den danske klimaindsats. Eksempelvis skal der løbende være blik for, hvordan den danske klimaindsats påvirker den internationale udvikling.

 “Når vi laver en indsats herhjemme, har det selvfølgelig også effekt mange andre steder. Det er godt, at politikerne har blik for det og har skrevet dette ind i klimaloven, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør hos Dansk Industri.

Læs mere om den nye klimalov

Drøftelser om ny klimalov begynder i dag

Kilder: Ritzau, Dansk Byggeri, Dansk Industri