Indlandsisen ved Kangerlussuaq. Foto: DMI

Indlandsisen smelter hurtigere end ventet

Tabet af is fra Grønlands indlandsis er syv gange større end i 1990’erne, og følger dermed FN’s Klimapanels høje scenarie for den globale opvarmning. Det viser et internationalt studie af Indlandsisens massebalance, som danske DMI har medvirket i.

KORT NYT: Massetabet fra Indlandsisen er steget fra 33 milliarder tons is pr. år i 1990’erne til 254 milliarder tons is per år i det seneste årti – altså en syvdobling indenfor kun tre årtier.

Resultaterne, som publiceres i dag i Nature, viser, at Grønland har tabt næsten 4000 milliarder tons is siden 1992, hvilket er nok til at øge det globale havniveau med 10,6 mm.

”Grønland mister is med rekordhast og vores undersøgelse bekræfter desværre IPCC’s worst case-scenarie for afsmeltningen”, siger Ruth Mottram, glaciolog og klimaforsker ved DMI i en pressemeddelelse.

Sammenlignet med scenarierne fra FN’s klimapanel (IPCC) slår det nye studie ifølge DMI fast, at Grønlands bidrag til havniveauet stiger hurtigere end i det centrale bud. I stedet følger afsmeltningen det højeste scenarie fra IPCC, som forudsiger yderligere 7 cm bidrag fra Grønland til det globale havniveau.

Det mest komplette billede til dato

Bag studiet står 89 forskere fra 50 institutter fra hele verden. Danmark er repræsenteret med forskere fra DMI, DTU-Space, GEUS og KU, og studiet er det mest komplette billede af Grønlands is-tab til dato.

Forskerholdet har kombineret 26 separate undersøgelser til at udregne ændringer i den grønlandske iskappes masse fra 1992 til 2018. Alt i alt blev data fra 11 forskellige satellitmissioner brugt, inklusiv målinger af iskappens ændringer i volumen, isens bevægelse og tyngde.

Holdet har bl.a. også brugt DMI’s regionale klimamodel til at vise, at halvdelen af massetabet er sket på grund af overfladeafsmeltning og stigende temperaturer. Den anden halvdel af massetabet skyldes tab fra gletsjerne, som er accelereret pga. højere havtemperaturer.

Tabet af is toppede ved 335 milliarder tons i sæsonen 2011-12, altså 10 gange så meget som i 1990’erne, under en periode med høj overfladeafsmeltning. Selvom de årlige istab er faldet lidt siden da, er det stadig syv gange højere end i 1990’erne. Desuden indeholder studiet ikke data fra hele 2019, hvor sommeren bød på langvarig og intens afsmeltning.

Ifølge Peter Langen, som er klimaforsker og daglig leder på DMI, er det bredden af studiet, som er det særlige.

”Det er det mest pålidelige og omfattende studie af afsmeltningen af Indlandsisen, som desværre bekræfter tidligere undersøgelser. I studiet har vi sammenholdt mange forskellige undersøgelsesmetoder lige fra regionale klimamodeller til satellitbilleder, og vi kan se, at Indlandsisen helt overordnet rammes på to fronter: højere temperaturer og højere havtemperaturer. Tilsammen resulterer det i en markant accelereret afsmeltning.”

360 milliarder tons is svarer ifølge DMI til 1 mm global havniveaustigning.

Kilder: DMI, Ritzau