Foto: Andreas Gücklhorn

KL klar med nye anbefalinger til lokale klimaindsatser

To nye KL-udspil om CO2-reduktion og tilpasning giver en række anbefalinger til, hvordan den lokale klimaindsats kan styrkes.

LOKALE KLIMAINDSATSER: “Klimakrisen er global, men også helt lokal. Den kræver store ledelsesmæssige beslutninger i regi af bl.a. FN og EU, men det kræver også et stærkt lokalt lederskab. Det ansvar har vi allerede påtaget os i kommunerne, hvor vi i årevis har arbejdet både for reduktion af CO2 og for at mindske de store konsekvenser af de klimaforandringer, vi allerede kender. Vi er nået et stykke af vejen, men vi står over for en global klimakrise, der kalder på, at vi tager de næste store skridt og sætter farten op.”

Sådan lyder det fra Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, der i dag præsenterer to nye udspil, som skal understøtte ambitionen om at reducere det danske CO2-udslip og tilpasse by og land til klimaforandringer nu og fremadrettet.

Jacob Bjerregaard (S), formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg

Kommunerne er samlet set landets største bygningsejer og arbejdsgiver. Med 31 mio. kvadratmeter bygningsmasse og omkring en halv million ansatte og som ejer af store forsyningsselskaber, kan kommunerne, med de rette rammer, bidrage i stort mål til ambitionerne om en udledningsfri fremtid.

KL anbefaler blandt andet, at kommunerne bør have mulighed for at opsætte solcelleanlæg på egne tage, på lige fod med stat og regioner, at forsyningsselskabernes mulighed for fuld finansiering af klimatilpasningsprojekter genindføres, og at kommunernes investeringer i klimatilpasningsprojekter og CO2-reduktion bør fritages fra anlægsloftet, så de ikke ender i kamp med investeringer i borgernær velfærd.

”Vi er nødt til at tage alle håndtag i brug – store som små. Både når det handler om at nedbringe CO2-udslippet, men også så vi ruster os til en fremtid, hvor vandet vælter ind fra alle sider. Der skal vi have fat i hele paletten. Det har vi allerede i kommunerne, men der skal mere til,” siger Jacob Bjerregaard.

Tæt samspil med borgere og virksomheder

Kommunerne har en årelang tradition for at samarbejde med borgerne og virksomhederne om komplekse opgaver. Det samarbejde skal yderligere i spil, mener Jacob Bjerregaard:

”Vi kan ikke tvinge en grøn revolution ned over hovedet på borgere og virksomheder. Der er brug for tæt dialog og samarbejde om at finde de rigtige løsninger lokalt, som både tilgodeser klimaet og borgere og virksomheders hverdag. Her er kommunerne eksperter. Vi kender lokalsamfundene indgående og lever af at finde de rigtige veje i svære processer. Dét bør der lægges yderligere kræfter i – både nationalt og lokalt – at udbygge.”

Dialog om klimahandlingsplan

KL-udvalgsformanden opfordrer til, at de to klimaudspils anbefalinger tages ind i de centrale forhandlinger, der sættes i gang om regeringens klimahandlingsplan og udmøntningen af de grønne tiltag i finansloven for 2020.

”Kommunerne har gode muligheder for at bidrage til klimaindsatsen. Både som ejer af forsyningsvirksomheder, bygninger og naturarealer, men også som planmyndighed og det afgørende bindeled til borgere og virksomheder. Vi vil med vores udspil i hånden gå i dialog med de relevante aktører på området både i erhvervslivet, den finansielle sektor, og ikke mindst ser vi meget frem til at indgå i drøftelserne om regeringens klimahandlingsplan og udmøntning af finansloven,” siger Jacob Bjerregaard.

Læs mere her

Kilde: KL