Foto: Martina Misar Tummeltshammer

Biodiversitet: Flere dyr og planter er truede i Danmark

Den nye rødliste over truede danske arter er netop kommet, og ifølge Danmarks Naturfredningsforening er læsningen dyster. Flere danske arter er truet af udryddelse. Det står skidt til for såvel fugle, karplanter, dagsommerfugle og pattedyr. Der er brug for akut politisk handling, mener Danmarks Naturfredningsforening.

BIODIVERSITET: Den sidste rødliste over truede arter udkom i 2010. Derfor har den nye rapport – lavet af forskere på Aarhus Universitet – været ventet med spænding. Rødlisten er den internationale målestok for den såkaldte biologiske mangfoldighed i Danmark. Altså hvor mange arter der er truede og står overfor at blive udryddet. Og det er dramatiske tal.

Med et langt større datagrundlag af antallet af rødlistede arter gået fra 28% i 2010 til 41,6% i 2019 af de samlede vurderede arter. 17,3% procent af de rødlistede arter er enten kritisk truede, truede eller sårbare – altså i fare for at blive udryddet.

Naturindsats har fejlet

Den nye rødliste er alarmerende læsning, fordi den meget klart konkluderer, at den politiske indsats de sidste ti år har slået fejl, mener præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

“Det er desværre ikke ny viden. Men den nye rødliste slår en stor streg under det faktum, at den danske naturindsats har fejlet det sidste årti. Udviklingen går fra slemt til værre, og politikerne har slet ikke formået at løfte det ansvar, de har forpligtet sig på nationalt som internationalt”, siger præsidenten.

Den nye rødliste viser, at hidtil almindelige danske arter nu er i tilbagegang. Det gælder fx de små mårdyr, som nu alle sammen er kommet på rødlisten. Og det er bekymrende mener Maria Gjerding, fordi det er udtryk for en generel tilbagegang for den danske natur.

“Når selv de arter der kun stiller beskedne krav kommer på rødlisten, er det symptom på, at naturens krise bliver dybere og dybere. Vi står altså i en situation, hvor vi uden politisk handling på sigt kan miste op imod en femtedel af vores hjemmehørende arter”.

Biodiversitetslov og mere vild natur

I løbet af 2020 skal folketingets partier forhandle om en redningsplan for naturen. Og rapporten viser, at politikerne har en meget stor opgave foran sig, mener Maria Reumert Gjerding. Ifølge Danmarks Naturfredningsforeningen bør politikernes hovedopgave være, at sikre markant mere plads til naturen.

“Den største årsag til arternes tilbagegang er, at naturen mangler plads. Og at vi stort set ikke har noget vild natur tilbage i Danmark, hvor naturen kan udfolde sig frit på naturens egne præmisser. Vores ønske til de kommende forhandlinger er, at politikerne udarbejder en redningsplan for naturen, som allerede i 2030 skal sikre, at 20% af det danske areal er disponeret til vild natur”. siger hun.

DN mener regeringen og støttepartierne skal levere på deres løfter om udlægning af 75.000 hektar urørt skov og etablering af 20 vilde naturnationalparker.

Socialdemokraterne lovede i valgkampen sammen med SF at udarbejde en strategi for, hvordan Danmark skal styrke beskyttelsen af de rødlistede arter. Og det er også et vigtigt element til de kommende forhandlinger, mener Maria Reumert Gjerding.

“Vi mener, at den kommende redningsplan skal forankres i en biodiversitetslov, som forpligter folketingets partier til faktisk at stoppe naturens og arternes tilbagegang. Og her skal politikerne forpligte hinanden på, at den negative tendens for vores truede arter skal vendes til fremgang”, siger hun.

FAKTA om den nye Rødliste:

  • Den nye Rødliste fra januar 2020 er en opdatering af udgaven fra 2010. Formålet med rødlisten er dels at tilvejebringe et grundlag, som kan bruges til vurdering af udviklingen i den biologiske mangfoldighed i Danmark, og dels at opfylde internationale forpligtelser i henhold til Biodiversitetskonventionen, som Danmark ratificerede i 1994.
  • 4439 arter er nu vurderede som rødlistede mod 2262 i den tidligere. I den nye vurdering er der tilføjet flere arter – både fordi flere dyr er truede nu, men derudover har forskerne også fået mere viden om arter, som man ikke tidligere har undersøgt tilstrækkeligt. Rødliste-indekset giver derfor et billede af den reelle overordnede udvikling for arterne. Der er en statistisk sikker negativ udvikling i arternes situation siden seneste rødliste.
  • Af 10662 vurderede arter anses de 4439 arter (41,6%) nu som rødlistede.
  • 52% af fuglene, 28% af karplanterne, 47% af dagsommerfuglene og 48% af pattedyrene er rødlistede.

Fakta: DNs forslag til en redningspakke for naturen::

  • Folketinget skal i en ny biodiversitetslov, med klimaloven som forbillede, fastsætte målsætninger på kort, mellem og langt sigt for den danske natur.
  • I 2030 er det foreningens mål, at 30 procent af det danske landareal er disponeret til naturen. To tredjedele heraf skal være naturzone.
  • Af konkrete virkemidler, der skal igangsættes allerede i 2020, vil foreningen sikre:
  • Etablering af 20 vilde naturnationalparker på statens arealer, som skal igangsættes i 2020.
  • Udtagning af 100.000 hektar landbrugsjord til natur og vådområder igennem jordfordeling.
  • Udlægning af 75.000 hektar urørt skov.

Kilder: Danmarks Naturfredningsforening, Ritzau