Foto: August Vigen Smolarz

Pia Olsen Dyhr: Naturlov skal bremse naturkrise

Af Pia Olsen Dyhr, formand for SF

DEBAT: Hvis du synes, det er lang tid siden, du har hørt sanglærkens kvidren i haven, eller spættens trommen i skoven, så er der en grund til det. 2000 arter er nu officielt truede i Danmark. Alligevel tøves der med handling på Christiansborg.

Den danske natur er skøn. Men hvis du, som jeg, syntes, at der var mere fuglekvidder og flere vårharer i din have i gamle dage, så er du absolut ikke helt galt på den.

Tre millioner fugle er forsvundet fra naturen de sidste fyrre år. Flagspætten og sanglærken, som plejede at være en af Danmarks mest almindelige fugle, er på vej til at forsvinde fra den danske natur for stedse. De har sågar fået plads på listen over truede dyrearter – den såkaldte rødliste. Her gør de selskab med en lang række velkendte danske dyr som haren, agerhønen og skovmåren.

Hvis ikke vi gør noget nu, så fortsætter naturen med at forsvinde – lige så stille. Det er med andre ord bydende nødvendigt, at vi handler nu. I SF foreslår vi slet og ret en naturlov, der binder Christiansborg til at sikre, at vi beholder en rig natur i Danmark.

Sommerfuglearter er uddøde

For det går hurtigt, og for nogle arter er det allerede for sent. Det giver unægtelig lidt perspektiv på sagen, at 12 sommerfuglearter er uddøde mens Margrethe har været dronning. Det er mildest talt uhyggeligt. Og når først en art er uddød, er det jo slut.

Alsidigheden forsvinder fra naturen, og hvis vi ikke handler på det, risikerer det at blive endnu et kryds, som vi kan sætte på den efterhånden lange liste over menneskeskabte katastrofer, som aldrig vil kunne laves om.

Intet land i verden er så intensivt opdyrket som Danmark. Og markerne vil kun blive større, så længe det er økonomien, der sætter rammerne for, hvordan landmændene driver deres jord. Hvis der ikke gøres noget, ja, så er der en meget reel risiko for, at sanglærkens kvidren i haven og spættens trommen i skoven blot vil være en bedstemorhistorie, vi fortæller til vores børn og børnebørn.

Foto: Martina Misar Tummeltshammer

“Det giver unægtelig lidt perspektiv på sagen, at 12 sommerfuglearter er uddøde mens Margrethe har været dronning. Det er mildest talt uhyggeligt. Og når først en art er uddød, er det jo slut.”

Pia Olsen Dyhr, formand, SF

Midt i en biodiversitetskrise

Vi står i en klimakrise, men i høj grad også i en biodiversitetskrise. Vi har givet klimaet sin egen lov. En historisk lov, der lovbinder Regeringen til at føre en ambitiøs klimapolitik. Det gjorde vi, fordi der var enighed om, at en klar og målrettet indsats er nødvendig, hvis vi skal undgå den komplette klimakatastrofe.

Hvorfor giver vi ikke naturen den samme lov? En lov, der på tværs af partier og skiftende regeringer søger for, at der bliver holdt en målrettet og ansvarlig miljøpolitik. For når skaden er sket, kan man ikke gå tilbage igen.

Derfor vil SF gennem en forespørgselsdebat i folketingssalen forsøge at skaffe flertal for, at regeringen skal fremlægge forslag til en biodiversitetslov med klimaloven som model.

Det vil betyde, at Danmark får en lovgivning, der forpligter regeringen til at sikre, at vi indenfor en kort årrække når en naturtilstand, hvor tilbagegangen af artsrigdommen er stoppet.

“Derfor vil SF gennem en forespørgselsdebat i folketingssalen forsøge at skaffe flertal for, at regeringen skal fremlægge forslag til en biodiversitetslov med klimaloven som model”

Pia Olsen Dyhr, formand, SF

Stop tilbagegangen af artsberigelsen

Forslaget indbefatter en række punkter, der samlet har til mål at standse tilbagegangen af artsberigelsen i den danske natur. Bl.a. skal ingen arter optræde på rødlisten udover truede dyre- og plantearter i 2027 udover dem, der ikke står til at redde på grund af klimaforandringer.

Derudover skal naturarealet på land senest i 2050 udgøre mindst 40 procent, og 17 procent af Danmarks samlede areal skal i 2050 være udlagt med natur og biodiversitet som det primære formål, i kontrast til de 10 procent, som beskyttede naturområder udgør i dag. Dertil skal naturlige vandløb og deres bredder genskabes.

Jeg er stolt af, at vi i Danmark har valgt at være foregangsland på klimaområdet. Men hvis vi skal stå ved dette, skal vi ikke tøve, mens arterne uddør i vores egen baghave.

Jeg tror på, at vi kan vende skuden. Naturens lyde var mere spændende i gamle dage. Men vi kan komme tilbage igen. Det kræver bare en indsats.

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos KLIMANYT skal overholde de presseetiske regler. Debatindlæg kan sendes til redaktion@klimanyt.dk