Småbønder i Uganda og Tanzania kan se frem til ekstra hjælp i kampen mod klimaforandringerne. Her er det dog et billede af bønder i Sierra Leone, der ikke har relation til det omtalte projekt i Uganda og Tanzania. Foto: Annie Spratt, Unsplash

Afrikanske bønder får dansk hjælp i klimakrisen

Småbønder i Uganda og Tanzania kan se frem til hjælp i kampen mod klimaforandringerne. Økologisk Landsforening har modtaget knap en million kroner af Civilsamfund i Udvikling, som skal bruges til styrkelse af fødevaresikkerhed og modstandsdygtighed i klimakrisen.

KORT NYT: I Ugandas Rwenzori-region banker klimaændringerne på døren. Her er markerne stejle, og jorden skylles derfor hurtigt væk, da den påvirkes af de stigende temperaturudsving og de voldsommere regn- og tørkeperioder.

Udsvingene påvirker især de små familielandbrug, der mister udbytte, forklarer projektchef i Økologisk Landsforening, Mette Villekær, der har været med til at søge om de ekstra penge til projekterne i Østafrika.

Hun har desuden selv været i felten for at besøge de østafrikanske smålandbrug, og hun håber, at projektet kan være med til at skabe bedre vilkår for bønderne og deres familier.

‘’Vores mål med bevillingen er at ruste de små familielandbrug bedre mod klimaforandringerne og forbedre levevilkårene for familier og børn i de udsatte områder’’, forklarer hun.

Flere lag af afgrøder

Sammen med en række samarbejdspartnere i Tanzania og Uganda skal Økologisk Landsforening være med til at videreudvikle landbrugsprojekter, der har til formål at støtte de små fødevareproducenter i de udsatte regioner. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

‘’Vores mål med bevillingen er at ruste de små familielandbrug bedre mod klimaforandringerne og forbedre levevilkårene for familier og børn i de udsatte områder’’

Mette Villekær, projektchef i Økologisk Landsforening

Projekterne fokuserer på at udvikle landbrugsmetoder, der både kan øge høstudbyttet for bønderne og gøre jorderne modstandsdygtige over for klimatiske udsving. Ifølge Økologisk Landsforening kan det blandt andet gøres ved at inddrage træer i den økologiske produktion af fødevare. Ved at plante træer i landbruget kan bønderne dyrke flere forskellige afgrøder.

Metoden er i forvejen udbredt i det vestlige Uganda, hvor skovlandbrugene bygges op i flere lag. På den måde kan der i det øverste lag dyrkes avocado, mango eller jackfruit, i det midterste bananer, chili eller kaffe, mens der i det nederste lag kan dyrkes løg eller bønner.

Forhåbningen er, at metoden kan sikre en større fødevaresikkerhed for småbønderne og øge jordens robusthed i de østafrikanske landområder.

Mette Villekær påpeger desuden, at netop diversiteten i afgrøder kan have en positiv indvirkning på småbøndernes mulighed for at sælge afgrøder på markedet.

‘’Erfaringer fra Uganda viser, at hvis skovlandbrug indrettes optimalt, kan der høstes et betragteligt større udbytte fra den mere mangfoldige produktion. Det har stor betydning for familiernes levevilkår – både i forhold til eget forbrug, men i lige så høj grad for deres muligheder for få en indtægt ved salg på de lokale markeder’’, forklarer hun.

Sidst men ikke mindst kan et skovlandbrug med en høj diversitet også bidrage til, at landbruget bliver mere modstandsdygtigt overfor skadedyr og svampesygdomme, fortæller Mette Villekær.

Udvikling i samarbejde

Da skovlandbrug i forvejen er udbredt i dele af Uganda, går en stor del af projektet ud på at indsamle viden om de teknikker, der allerede eksisterer. Den viden og de erfaringer, der dokumenteres, skal herefter formidles på blandt andet workshops, i manualer og i grupper, hvor familielandbrug kan dele deres erfaringer.

Projektet løber frem til 2023 og med knap en million kroner ekstra på lommen, håber Økologisk Landsforening, at de små familielandbrug vil opleve større fødevaresikkerhed samt øget modstandsdygtighed over for klimaforandringerne.