SustainSolutions skal i gang med at energiscreene samtlige 3.500 boliger i Frederikshavn Kommune. Her vil der blive kigget på boligernes såkaldte klimaskærm, der indbefatter tag, facade, vinduer og isolering. Foto: Frederikshavn Boligforening

Boliger under grøn lup i Frederikshavn

Frederikshavn Boligforening tager nu fat på en gennemgribende energiscreening af over 3.000 boliger.

Frederikshavn Boligforening meldte sidste år ud, at de med EU-midler i hånden, ville sætte i gang i en massiv energiindsats i knap 2.000 af foreningens boliger. Nu bliver projektet i samarbejde med SustainSolutions, PKA’s grønne energifond, udvidet til at omhandle alle foreningens knap 3.500 boliger. Det skriver SustainSolutions i en pressemeddelelse.

”Vi har et mål om at være en CO2-neutral boligforening i 2050 og dette kommer vi nu tættere på i samarbejde med SustainSolutions, der har solid erfaring med at finde de reelle besparelser og ikke mindst at finansiere dem.” siger Kim Madsen, der er adm. direktør hos Frederikshavn Boligforening.

Screening af 3.500 boliger

SustainSolutions skal i gang med at energiscreene samtlige 3.500 boliger i Frederikshavn Kommune. Her vil der blive kigget på boligernes såkaldte klimaskærm, der indbefatter fx tag, facade, vinduer og isolering. Desuden vil boligernes tekniske installationer som eksempelvis ventilation, belysning og varmeinstallationer komme under den grønne lup.

Der vil også blive set på muligheden for at installere vedvarende energikilder som fx solceller. Dessuden vil der blive kigget på energiledelsessystemer og andre teknologier, der kan være med til at nedbringe energiforbruget.

”At blive mere klima- og miljøvenlige er et stort ønske for mange af vores beboere. Samtidig kommer energiforbedringerne til at skabe besparelser på energiregningen og et sundere indeklima,” fortæller Brian Thomsen, der er energiinspektør hos Frederikshavn Boligforening.

Frederikshavn Boligforening har som den første almene boligforening i Danmark modtaget 11 mio. kr. fra den såkaldte ELENA-ordning, der er en EU tilskudsordning til teknisk assistance og rådgivning.

Med midlerne fra SustainSolutions og PKA’s energifond, kan Frederikshavn Boligforening finansiere energiforbedringer, der således betales tilbage ved hjælp af energibesparelserne over en årrække. På den måde skal beboerne ikke have penge op af egen lomme. Når investeringen er betalt tilbage, går den fulde besparelse til beboerne.

Fakta:

– ELENA er en del af EU’s største energiindsats. ELENA er et fælles initiativ fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Europa-Kommissionen under Horizon 2020- programmet.

– I 2015 investerede pensionskassen PKA 300 mio. kr. i energifonden SustainSolutions, som tilbyder fuldt finansierede energirenoveringer og investerer i vedvarende energiprojekter.

– PKA har investeret ca. 19 mia. kr. i klimavenlige projekter og har samtidig fokus på at udøve aktivt ejerskab over for olie-, kul– og gasselskaber og skubbe på for en grønnere energiproduktion.

”Frederikshavn Boligforening er en af de mest ambitiøse almene foreninger jeg har mødt ift. at handle på at nedbringe foreningens energiforbrug og CO2-udslip. Jeg håber flere vil blive inspireret til at handle ligeså ambitiøst, for det er nødvendigt, hvis vi skal nå klimamålene i Paris-aftalen.” fortæller Jesper Holm Madsen, der er chef for projektudvikling i PKA’s energifond.