Foto: Rådet for Grøn Omstilling

Navneskift skal gøre Det Økologiske Råd mere kendte i offentligheden

REBRANDING: Miljøorganisationen Det Økologiske Råd skifter navn til Rådet for Grøn Omstilling. Navneskiftet er enstemmigt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling og er ledsaget af en ny visuel identitet og ny hjemmeside, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

”Vi har måttet konstatere, at ordet økologisk i dag betyder noget andet, end det gjorde tilbage i 1991, da rådet blev oprettet. Derfor har vi valgt at skifte navn. Vi er en miljøorganisation, der arbejder for en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet, så valget af et nyt navn har ikke været svært,” siger direktør Claus Ekman.

Ifølge organisationen vil navneskiftet ikke ændre ved organisationens arbejde, som fortsat vil tage udgangspunkt i en tværgående, samarbejdsorienteret og faglig tilgang til klima- og miljøudfordringerne.

“Den grønne omstilling er i vores optik en sammenhængende og bred forandring af samfundet. Det handler både om klimaet og om de mange forskellige miljøproblemer, vi står over for. Det er netop den brede og tværgående tilgang, vi byder ind med, når vi beskæftiger os med både energi, landbrug, transport, bygninger, vores forbrug og de sundhedsudfordringer, der opstår som følge af luftforurening og skadelige kemikalier i vores hverdag,” siger Claus Ekman.

Bedre kendskab i offentligheden

Det nye navn er et af flere elementer i en re-branding af organisationen. Der er også udarbejdet en ny visuel identitet og ny hjemmeside. Hensigten er at gøre rådet bedre kendt i den bredere befolkning og blandt de øvrige interessenter på det grønne område, så rådets arbejde med at fremme grøn og bæredygtig omstilling kan få endnu større gennemslagskraft.

”Med det nye brand vil vi gerne kunne nå endnu længere ud, end vi gør i dag. Det handler om at få vores budskaber leveret på en ny og mere fængende måde, hvor vores faglige og helhedsorienterede tilgang selvfølgelig bevares,” siger Claus Ekman.

Ifølge Claus Ekman er re-brandingen led i en strategi, der skal sikre organisationens finansiering de kommende år. Ifølge Ekman tegner en flerårig bevilling fra Energifonden på nuværende tidspunkt sig for en stor del af rådets økonomi, men denne bortfalder efter 2020.

”Vi håber også at re-brandingen vil hjælpe til, at flere vil melde sig ind og støtte vores arbejde, og at de almennyttige fonde får et klarere billede af de solide og relevante projekter, vi gennemfører,” slutter Claus Ekman.

Kilde: Rådet for Grøn Omstilling