Foto: Christina Ihler Madsen/KLIMANYT.

Bliver klimaloven en tynd kop grøn te?

Civilsamfundet er bekymret for om klimaloven bliver udvandet. Derfor blokerede demonstranter forleden vejbanen foran klimaministeriet og bød ministeren på morgenbrød, i håbet om at få ministerens underskrift på et borgerforslag.

Normalt suser trafikken forbi, på vejen foran Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Men på denne råkolde onsdag, er der dækket op til morgenbord midt på kørebanen. Udover den klassiske croissant og tekop, ligger der en kontrakt klar til klimaminister Dan Jørgensens (S) underskrift.

”Jeg lover at Socialdemokratiet implementerer borgerforslaget ”Dansk klimalov nu”, står der på kontrakten. Dan Jørgensen er dog ikke mødt op til morgenbordet.

De unge fra Den Grønne Studenterbevægelse er til gengæld mødt talstærkt op. Klokken 8.00 onsdag morgen blokerede de vejen, og er nu ved at tegne 68.455 kridtstreger på fortovet – én for hver underskrift på borgerforslaget.

”Vi håber ikke, at det vi kan se fra forhandlingerne, og det vi kan se at Socialdemokratiet har gjort i den seneste tid, er rigtigt. Vi håber at Dan Jørgensen vil komme ned og underskrive og gøre alle vores bekymringer til skamme.” siger talsperson for Den Grønne Studenterbevægelse, Frederik Roland Sandby til KLIMANYT.

”Vi står her, fordi vi vil have at Dan Jørgensen forsikrer os om, at det her bliver en ambitiøs bindende klimalov, og som forpligter os på vores internationale forpligtelser”, forklarer han.

“Vi håber at Dan Jørgensen vil komme ned og underskrive og gøre alle vores bekymringer til skamme”

Frederik Roland Sandby, Den Grønne Studenterbevægelse

Krisemøde

Mandag var der indkaldt til krisemøde. Jungletrommerne fra forhandlingslokalerne, har gjort civilsamfundet dybt bekymrede for, at klimaloven måske vil bevæge sig langt væk fra borgerforslaget, som regeringen og støttepartierne bakkede op om før valget.

Ifølge organisationerne som stod bag borgerforslaget, er der flere grunde til bekymring. Ifølge Politiken er der tale om følgende punkter:

  • Et lækket notat afslørede forslaget om ”følg eller forklar”. At regeringen har mulighed for at lade være med at nå klimamålene, blot ministeren kommer med en forklaring.
  • ”Skrivebordsfinter” er stadig på forhandlingsbordet, såsom CO2 kvoter med tvivlsom klimaeffekt.
  • Der lægges op til en svækkelse af klimarådets uafhængighed. Økonomiske vismænd skal stå for en del af rådgivningen, som hidtil har bestået af uafhængige eksperter.
  • Selvom Danmark har forpligtet sig til at give nye klima-penge til verdens fattigste lande, så lægges der i regeringens finanslovsforslag op til, at pengene tages fra u-landsbistanden.
  • Der lægges ikke op til, at vores klimamål sættes ud fra vores fair andel af det resterende globale CO2-budget. Eller at vi skal indhente det tabte, hvis på ét år har for høje udledninger.
Klokken 8.00 onsdag morgen blokerede unge vejen ved Klimaministeriet, og tegnede 68.455 kridtstreger på fortovet – én for hver underskrift på borgerforslaget “Dansk klimalov nu”. Foto: Chris Ihler Madsen/KLIMANYT.

Organisationer håber

Organisationerne bag borgerforslaget har dog stadig grønt håb og regner med at der bliver lyttet. De fremhæver det positive i, at næsten alle partier nu går ind for et klimareduktionsmål på 70 procent i 2030 og er med ved forhandlingsbordet – men det må ifølge organisationerne ikke svække klimalovens ambitioner.

”Det ser ud til, at man vil lave en meget bred klimalov, hvor man inkluderer højrefløjen. Det er i princippet godt, hvis man kan få dem med, men hvis det betyder, at vi får en helt udvandet klimalov uden for eksempel bindende mål og delmål, så er det et problem,” siger Frederik Sandby til Information.

De seneste måneder har klimamålet på 70 procent pludselig fået bred opbakning blandt de politiske partier. Men både regeringen og den blå blok har meldt en del forbehold ud. Den grønne omstilling må ikke koste velfærd, eller arbejdspladser, lyder det. Den må heller ikke bremse væksten, eller føre til mere ulighed.

Troels Dam Christensen, der er sekretariatsleder for NGO’en 92-gruppen, siger til Dagbladet Information, at netop dette er bekymrende:

”Rigtig mange aktører er ude at sige, at klimaloven ikke må koste vækst, arbejdspladser, føre til skatter og afgifter eller lave ret meget om. Og hvis regeringen og dens støttepartier lytter for meget til det, så får vi en klimalov, hvor det er meget usikkert, om vi kan nå de mål, vi har sat os.”

Vækst, velfærd og arbejdspladser er prioriteringer, der ikke bør indgå i en klimalov, men derimod i en klimahandlingsplan mener professor i klimalovgivning og offentlig ret på Aarhus Universitet, Ellen Margrethe Basse:

”Det vil være temmelig mærkeligt, at man i en klimalov fastslår sådanne principper. Jeg mener ikke at vi har love, hvor man begynder med at indføje bindende politiske principper i forhold til, hvad man ikke må. Så kan man ikke være så fleksibel i forhold til det fremtidige behov, der kan opstå”, forklarer hun.

Ikke i mål endnu

For at oplyse civilsamfundet om forhandlingerne, var klimaordførere fra SF, Enhedslisten og Radikale Venstre mødt op til krisemødet i mandags. Klimaministeren var inviteret, men kom ikke.

Til Information understregede Ida Auken (R), at det ikke er hendes opfattelse, at der er grund til bekymring.

“Vi er ikke i mål endnu. Der kommer en klimalov med en 70 procents reduktion, og vi diskuterer, hvordan vi gør den mest muligt bindende. Så jeg tror, vi er på rette kurs”.

Enhedslistens Mai Villadsen siger til Information, at hun godt kan forstå klimabevægelsens bekymring, men stadig er fortrøstningsfuld.

Dan Jørgensen har også beroliget i forhold til ”følg eller forklar” kritikken . En mulighed der som nævnt går ud på at regeringen har mulighed for at lade være med at nå klimamålene, hvis ministeren kommer med en forklaring.

Overfor DR slår ministeren fast at det er hans og regeringens udgangspunkt, at klimaloven skal være juridisk bindende:

”Vi har ikke lagt os fast på, hvad sanktionerne skal være. Det, jeg har sagt, er, at det skal være juridisk bindende. Det er den til enhver tid siddende regering, der skal være bundet af det. Der skal være en konsekvens, hvis ikke man lever op til det. Det er klart.”

Demonstranter bød klimaministeren på morgenbrød, i håbet om at få ministerens underskrift på borgerforslaget om en dansk klimalov. Foto: Christina Ihler Madsen/KLIMANYT.

Tilbage foran klimaministeriet er der gået syv timer med de unges vejblokade, taler og kampråb – men bortset fra nogle få regndråber, er Dan Jørgensens tekop stadig tom.

I en video fra sidste uge, roser han dog demonstranterne for at møde op, hver gang de forhandler.

”Det syntes jeg er godt, og tak til dem, fordi de møder frem. Fordi det jo er med til at minde os alle sammen om, hvor vigtigt det er.”

Så måske er det ikke så tosset at dække op til teselskab for klimaministeren – tiden vil vise om han foretrækker en tynd eller stærk kop grøn te.

Læs mere:

Drøftelser om ny klimalov begynder i dag

Borgerforslaget “Dansk klimalov nu”